G. Ekler Ágnes – Akkreditálom magamat

4.200 Ft

A szerzőről:

G. Ekler Ágnes 21 évig tanított Waldorf-iskolában. Alsó és felső tagozaton. Volt iskolaalapító szülő, osztálytanító, majd magyar- és drámatanár; tanított filozófiát, szabad vallást, történelmet; és ki tudja számba venni, még mi mindent?

Időről időre tanulócsoportokat hívott életre olyan felnőttek számára, akik társai akartak lenni az antropozófia különböző területeinek megismerésében, művelésében. Köréje gyűltek, akik Rudolf Steiner útmutatásai alapján, ahhoz híven kívánták felvenni magukba A szabadság filozófiája, a történelmi szimptomatológia, a szellemtudományos embertan, a társadalmi hármastagozódás eszméit.

Manapság, 2022-ben, két szabadiskolában tanít fiatal felnőtteket: Budapesten a MI-KOR-ban, Szombathelyen a KÖZEL-JÖVŐ-ben. Hármastagozódás-kört vezet és éltet Szombathelyen, szívének kedves „szüfrazsettjei” társaságában. Az Európai Közép folyóirat szerkesztője és írója.

Tanári és emberi pályáján megtapasztalt, konkrét életpéldákon keresztül találkozhat az olvasó mindazokkal a kérdésekkel, gondolkodnivalókkal, amelyek ma feszítik és kihívják, belátó cselekvésre szólítják a Mihály-korba született embertársakat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest