Európai Közép 2023. Ősz (Papír alapú)

2.000 Ft

A tartalomból:

2 | Szerkesztői bevezető
Ertsey Attila

4 | Mozaikok és perspektívák. 2023. július–szeptember
Ertsey Attila

10 | Rudolf Steiner: Üzemi tanácsok és szocializálás
Vitaestek Stuttgart nagyüzemeinek munkásbizottságaival
Hatodik vitaest. Stuttgart, 1919. július 2.

22 | Munkástanácsok – önigazgatás
Zajti Ferenc

28 | A huszadik század új szellemisége és Krisztus-élménye
Rudolf Steiner GA 200, 3. előadás, Dornach, 1920. október 23.
Rudolf Steiner

35 | Egy időszerű pénz- és tulajdonreform egy közelgő valutakrízis árnyékában
Ertsey Attila

43 | Az elektronikus Doppelgänger
A hasonmás misztériuma az internet korában. 1. rész
Andreas Neider

51 | Hiányos valóság
G. Ekler Ágnes

57 | Az allergia rejtélye
Dr. med. Daphné von Boch

64 | Kertek és képek
Nyárvarázs. Figyelem – kapcsolódások
Csécs Mónika

66 | Tanmese a macskáról és a paradigmaváltásról
G. Ekler Ágnes

Európai Közép 2023. Ősz (Papír alapú)

Leírás

Beavatás és fekete mágia

Szerkesztői bevezető

A koincidencia jelensége nem illúzió, hanem a szellemvilág finom üzenete, mely arra utal, hogy két vagy több ember közösen érzékel valamit a valóságból és egyszerre nevezik néven, vagy akár egymás gondolati szféráját érzékelik és hasonló végeredményre jutnak. Erről tanúskodik őszi lapszámunk. Szerzőinknek mintha egy előzetes, égi szerkesztőségi ülésen adták volna ki a feladatot, hogy erről és erről kéne írni. Lehet, hogy így is volt… ki tudja? Az írások markánsan összecsengenek. A valóság és a virtuális valóság össze­függéséről szólnak, és arról a küzdelemről, hogy tovább neveljük megkülönböztető képességünket, és alvó érzékszerveinket tovább ébresztgessük. Varga Márta fordítása az elektronikus Doppelgängerről Steinernek 1917 körüli kijelentéseire utal, melyek ma élesen megnyilatkoznak, és feltárják a jelenkor emberi tudatát érő támadások mély okait, egészen a fizikai sík közelében rekedt, eltávozott lelkekkel történő manipulációig. G. Ekler Ágnes írása nagyon tömören és nagyon átfogóan nevezi néven a minket körülvevő virtuális világ megtévesztéseit, a „hiányos valóság” eluralkodását és az ezzel a nagyszerű lehetőséggel való élés esélyét. A munkáselőadások a szociális élet átstrukturálásának szükségét vetítik előre. A most közölt Steiner-előadás, Kádas Katalin remek fordításában, tulajdonképpen elébemegy a ma már csírájukban megindult folyamatoknak, amelyek az új, társulásos gazdaság alapsejtjeit alkotják, és az egyes üzemi tanácsokon túl, egy tágabb terület együttműködését vázolja fel, egyfajta hálózatosodás igényét. Ma az önszerveződő közösségek egymásra találásának és tudatosabb együttműködésének ideje van. E szerveződések körében pedig ma mindenki az önellátásról beszél, ami megint egy paradox probléma. Az önellátás gazdaságilag csak korlátozottan jogosult, hiszen a gazdaságban strukturálisan működik a Krisztus-impulzus, azaz hogy mindenki másért dolgozik, és szükségletei másoktól kell hogy visszaáramoljanak hozzá. Közben a bio- és biodinamikus élelmiszerek fogyasztása már nem egzotikum vagy divat, hanem annak tudatában, hogy azon emberekbe, akiknek nem sikerült a véráramába juttatni az mRNS-vakcinákat és az abban elrejtett nanoszerkezeteket, melyek operációs rendszerként és jeladóként is funkcionálnak, más úton akarják bejuttatni ezen eszközöket, például az élelmiszeren keresztül, továbbá hogy lassan bevonulnak a különböző feladatra célzott adalékok, a rovarlisztektől a szintetikus élelmiszerekig és a 3D nyomtatóval készült műhúsokkal bezárólag, mára létkérdéssé vált, hogy tudjuk, mit eszünk, az honnan származik, mi van benne. És feladattá vált a mezőgazdaság egészének felszámolására irányuló törekvések megfékezése és az emberhez méltó és emberi fogyasztásra alkalmas ételeket előállító gazdák megvédése. A Pfeiffer-könyvek sorozatában megjelenő új kötet az önellátáshoz is segítséget kínál.

A virtuális világ mögött álló konkrét szellemlényekről írnak szerzőink. A megtévesztés szellemeinek működési területe maga a fekete mágia is. Ennek gyökeréről ír a DerEuropäer április-májusi számában Franz-Jürgen Römmeler, az Énok–Hénoch polaritásról. A kettősség, mely a két Jézus-gyermek misztériumában is megjelenik, nem előzmények nélküli. Nemcsak két Jézus-gyermek volt, hanem két Mária is, sőt, két Éva is. Káin az egyiktől, Ábel a másiktól ered. Ezt a hallatlan misztériumot most átugorva érkezünk el Káin fiához, Hénoch-hoz és a szintén Ádám-ivadék Séth fiá­hoz, Énokhoz. Énok a fekete mágia megalapítója. A történet így szól: Énok egyszer megkérdezte apját: „Apám, ki volt a te apád?” Séth válaszolt: „Ádám volt az apám.” „És ki volt Ádám apja?”– faggatta tovább Énok. „Ádámnak nem volt se apja, se anyja, hanem az Isten gyúrta őt sárból.” Akkor Énok fogta magát és vett egy maréknyi agyagot, és csinált belőle egy szobrot. Megmutatta apjának és így szólt: „Nézd, itt egy szobor, de nézd, nem tud járni és beszélni.” Erre Séth: „Isten élő lehelletet lehelt a szobor orrába.” Erre fogta magát Énok, odament a szoborhoz és belefújta az orrába saját lehelletét. De akkor odajött a Sátán, és belebújt a földből gyúrt formába. És Énok követte a Sátánt, és az Úr neve meg lett szentségtelenítve. Ennek következményeként négy dolog változott meg Énok idejében: a hegyek, amiken korábban szántottak és vetettek, most megkövültek. A holttestekbe férgek költöztek. Az ember addig nem tudta, hogy létezik a romlás, a rothadás. Az emberek kinézete majomszerűvé vált. Isten képmása odalett. És a gonosz szellemek elvesztették szégyenlősségüket az emberek előtt. Ezen forrás szerint Énok az emberiség első fekete mágusa. Erről ír Emil Bock: „Amint a halott anyag átalakításának régi mágiáját elsajátították, létrejött a földi kultúra. Mikor ez a törekvés az érzékfelettire irányult, létrejött a fekete mágia, a démonok tisztelete.” „Énok aberrációja szétterjedt a Földön. Angyali lényiségeket rántottak le tisztátalan mágiával az emberi szférába, és olyan titkokat fedtek fel ez emberek előtt, melyekre még éretlenek voltak.”

Ma a fekete mágia hatalmas hullámai szinte elborítják a Földet. De új képességek támadnak általa, melyek nélküle nem jöhettek volna létre. Ahogy Richard Werner német bankár mondta: a Great Reset irányítói, akik a globális tőzsdekrach elfedésére rendezték meg a Covid-plandémiát, elkövettek egy hibát. Az emberek egy része elkezdett gondolkodni, és a Covid-átverés lelepleződött. És most ugyanezek az emberek elkezdtek a pénz kérdésén gondolkodni. Többek közt ez a téma áll az ok­tóber 21-i győri szeminárium centrumában, mely a DerEuropäer, az Európai Közép és a Forrás Waldorf-iskola közös rendezvénye, az Européer Szombatok első magyarországi eseménye lesz, Thomas Meyerrel és Andreas Flörsheimerrel.

Hénoch a polaritás másik oldala. A név jelentése: a beavatott. Káin és fia, Hénoch a misztériumkultúra megalapítói, azon kultuszhelyekéi, ahol az embereket beavatták. Elsőként Krisztus János-Lazarus beavatásával hozta nyilvánosságra amisztériumtitkokat. Két­ezer évvel később hozta nyilvánosságra Rudolf Steiner a „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” (GA 10) c. művében mestere, Christian Rosenkreutz beavatási útját.

A jelenkorban zajlik az emberiség beavatása. Ennek lehetünk cselekvő tanúi.

Ertsey Attila

 

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest