Európai Közép 2022. Tél (Papír alapú)

1.700 Ft

A tartalomból:

2. – Szerkesztői bevezető
Kozmikus ritmusok
Ertsey Attila

4. – Mozaikok és perspektívák
2022. szeptember–december
Ertsey Attila

13. – Az 1922-es és ’23-as év
Christoph Lindenberg

16. – A Dreigliederung mozgalom története
(Részlet A Natura-Budapest Kft-ben folytatott gazdasági-szociális kísérlet című kiadványból)
Kálmán István

22. – Rudolf Steiner: Üzemi tanácsok és szocializálás
Vitaestek Stuttgart nagyüzemeinek munkásbizottságaival
Harmadik vitaest
Stuttgart, 1919. június 5.

32. – „Mi a teendő?” (7. rész)
Kálmán István előadásai a szociális kérdésről a Natura-Budapest Kft. munkatársainak
Kálmán István

37. – A pénz, mi az tulajdonképpen?
Rudolf Maas

40. – Elemi gazdaságtan – részanyag a szociális képzéshez
Példa egy oktatási epochára a 6. iskolaévben
Ernst Schubert

50. – Kertek és képek. Ritmusok (4.) Ősz
Csécs Mónika

52. – Gazdasági beszámoló
Európai Közép Alapítvány, 2022
Zajti Ferenc

53. – Tanmese a szétválásról, a fejlődésről és a tejfölös túróról
G. Ekler Ágnes

Európai Közép 2022. Tél (Papír alapú)

Leírás

Szerkesztői bevezető

Kozmikus ritmusok

2022 őszét sűrű kozmikus események kísérik. Részleges napfogyatkozás, majd teljes holdfogyatkozás és egyéb, fontos konstellációk. A kozmosz beszél: a cselekvés, a változtatás ideje van.  De ezt nem felülről kell várjuk.

„November 8-án dél körül teljes holdfogyatkozás lesz, pontosan az USA félidős választásainak napján és annak a november 9-nek az előestéjén, amelyhez a német és közép-európai történelem oly sok tragikus és végzetes eseménye kapcsolódik.  Hogy csak két eseményt említsünk: 3 x 33 évvel ezelőtt zajlott le Münchenben a Hitler-Ludendorff-puccs, a Feldherrnhalléba való felvonulással, és 33 évvel ezelőtt volt a berlini fal leomlása” – írja Eva Lohmann-Heck. Mi kiegészíthetjük az 1956-os forradalommal, mely 66 éve volt.

„Az antropozófus asztrológusok jelzéseiből következtetni lehet, hogy a mostani holdfogyatkozásra, amikor a Hold és az Uránusz a Bikában, a Merkúr a Skorpióbanés a Szaturnusz a Vízöntőben áll, a harc és szellemi csata nyomja rá bélyegét az elöregedett, elavult és merev társadalmi és hatalmi struktúrák, valamint aközt, ami az emberiség társadalmi életébe új elemként nyomul a szociális hármas tagozódás értelmében, amely teljes mértékben az egyéni szabadságon és az én kultúráján akar alapulni. (Az Uránuszt a francia forradalom idején fedezték fel.)

Rudolf Steiner arról beszél, hogy holdfogyatkozás idején minden tisztítatlan asztrális a holdi szférából, amelyet egyébként a napfény visszatartott, most akadálytalanul a Föld felé áramlik. (Napfogyatkozás esetén éppen az ellenkezője történik: olyan, mint egy szelep, amelyen keresztül az emberi »asztrális szemét« a Földről a kozmoszba kerül.)A gonosz asztrális erőknek ezt a féktelen beáramlását a sötét oldal használja ki: »A lelkes emberek sétálni mennek, amikor telihold van; de azok az emberek, akik ördögi gondolatokkal akarnak foglalkozni, a holdfogyatkozáskor szeretnek sétálni.« (GA 213, 40. o.)”

Egy új történelmi ritmus fordulópontja közeleg. A Great Reset saját határideje 2030. Miért e jeles dátum? Ez a Jordán-keresztelő 2000 éves évfordulója. Krisztus tanításának kezdete. De vajon mi a tétje?

2022. november 5-én és 6-án A megtörtént és a megtörténhetett volna címmel tartott az Európai Közép folyóirat szimpóziumot a Makovecz Házban. A rendezvény célja az volt, hogy – a teljesség igénye nélkül – az antropozófiát forrásnak tekintő kezdeményezések elmúlt 33 éves történetét áttekintse: mi az, ami megtörtént, és hogy mi történhetett volna meg. Makovecz Imrétől származik a címben szereplő idézet, mert ő úgy tekintette, hogy a két történet párhuzamosan fut. A meghívottak rövid előadásait beszélgetés követte. A szimpózium anyagát jövő évi első számunk mellékleteként tervezzük kiadni. A vissza- és előretekintés magasfokú koncentrációval zajlott, és szándéka szerint elhelyezett minket a jelenkor fejlődési áramában. Két megjegyzést tennék a tavaszi szám előtt: mint már fentebb érintettük, G. Ekler Ágnes egy fontos történelmi ritmusra hívta fel a figyelmet. November 4-én volt az 1956-os forradalom 66. évfordulója. A magyar történelem vesztes csaták története, de a történet egészen másképp néz ki, ha az érzéki világ fölé emeljük tekintetünket. 1956-ban itt bukott meg a kommunista szociális kísérlet. De nemcsak az. A forradalom alatt nem volt szó visszarendeződésről. A nép nem akart sem a tervutasításos gazdaság, sem a kapitalizmus zsákutcája felé menni. A harmadik utat kereste. Ennek jelei a spontán megszülető munkástanácsok voltak, melyek az új paradigma alapsejtjei. Budapesten tehát egyszerre dőlt mega kommunizmus és a kapitalizmus. Ezt nem lehetett tűrni. A látszatot fenn kellett tartani, ezért Eisenhower zöld jelzést adott Hruscsovnak Magyarország lerohanására.

Ma ismét egy történelmi fordulóponton áll Magyarország. Ágnes zárszava figyelmeztet minket a közvetlen jövendő feladataira: az elkövetkezendő hónapokban figyelnünk kell arra, mit mutat a történelmi szükségszerűség.

Október 23-án egy felhívással színre lépett a Párhuzamos társadalom mozgalom[1]. A mozgalom minden életterületre centrális és esszenciális javaslatokat fogalmaz meg, a spontán szerveződéseket próbálván az ösztönösségből a tudatosság felé terelni, a háttérben az antropozófia impulzusával.

A gyógyító folyamatok elindultak.

Ertsey Attila


[1]kapcsolat: parhuzamostarsadalom.blog.hu

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest