Európai Közép 2022. Tavasz (Papír alapú)

1.700 Ft

A tartalomból:

2. – Szerkesztő bevezető
Forr a világ bús tengere, óh magyar …
/Ertsey Attila/

4. – Mozaikok és perspektívák
2022. január – március
/Ertsey Attila/

14. – A háború kísértete
Az orosz-ukrán konfliktus szellemi hátteréhez
/Armen Töugu/

19. – Ukrajna: „Hátország”
Adalékok az ukrajnai háború értelmezéséhez
/Korcsog Balázs/

20. – A vírus és énje (1. rész)
/Andreas Matner/

27. – Rudolf Steiner: Üzemi tanácsok és szocializálás
Vitaestek Stuttgart nagyüzemeinek munkásbizottságával
A stuttgarti nagyüzemek munkásbizottságainak gyűlése
Stuttgart, 1919. május 8.

36. – „Mi a teendő?” (4. rész)
/Zajti Ferenc/

40. – Megértettük-e Anders Breiviket?
/Ertsey Attila/

43. – Felszab
Egy emlékmű közepén
/G. Ekler Ágnes/

46. – Edith Maryon spirituális biográfiájából (1. rész)
/Korcsog Balázs/

52. – King’s Man – a kezdetek
Minek van itt az ideje, mit követel a korszellem?
/Ertsey Attila/

56. – Kertek és képek
Ritmusok
/Csécs Mónika/

58. – Tanmese a hóbogyóról és a tiszta gondolkodásról
/G. Ekler Ágnes/

 

Európai Közép 2022. Tavasz (Papír alapú)

Leírás

Szerkesztői bevezető

Forr a világ bús tengere, óh, magyar…[1]

Ha e tüzes tavasz eseményeit a lehető legtömörebben akarjuk ábrázolni, a szimptómák sokaságát felvillantva egyetlen kijelentésben foglalhatjuk össze azt, amit látunk: mindaz, ami ma történik, egy százéves történelmi ritmusban ismétli azt, ami az I. világháború idején történt. Közép-Európa akkori történelmi mulasztásainak következménye lett a „valótlanság karmája”, azaz a két világháború, és az, hogy 1917, az Amerikai évszázad kezdete óta Európa történelmét az anglo-amerikai gazdasági világhatalom okkult erőközpontja irányítja. Az antropozófiai mozgalmon belül történt mulasztások és árulások következménye az, ami ma a szemünk előtt áll:

  • A Waldorf-pedagógia hanyatlik, és lassú betagozódása folyik az állami oktatási rendszerbe.
  • A materialista orvostudomány haláltáncát járja, és egy globális genocídium társtettesévé vált, miközben az antropozófus orvoslás nem tudott ezzel adekvát erővé válni, sem a materialista szemléletet kitágítani az érzékfeletti perspektíva felé, ami az életfolyamatok megértéséhez vezethetne.
  • A szociális organizmus az önmagát túlélt egységállam uralma alá került, ahol a tudományt és a szellemi élet egészét a gazdaság által uralt politika irányítja. Ami 100 éve Európa betegsége volt, ma globálissá vált. 2022 tavaszán esedékes a Világkormány beiktatása, a WHO kezébe átadandó nemzetállami egészségügyi döntési jogkörök kodifikálása esetén.
  • A pénz elmaradt reformja következtében küszöbön áll a CBDC, a globális digitális valuta bevezetése. Ennek forgatókönyve még nem pontosan látható, de ami rövidesen életbelép, az külső formáját tekintve kísértetiesen hasonlít arra, amit Rudolf Steiner, majd Alexander Caspar vázolt egy jövőbeli fejlődés eredményeképpen: létrejön egyetlen jegybank, aki kezeli mindenki pénzét, létrejön a „világkönyvelés”, csak kicsit másképp. Nem a hármas tagozódás eszméje, hanem a központosított egységállam ideológiai irányítása alatt. Egy globális Világkormány fogja kezelni pénzünket, megmondván, hogy az általa folyósított alapjövedelmet hol és mire költhetjük el, az individuum totális ellenőrzése és alávetettsége mellett.
  • Az orosz–ukrán háború leleplezi az orosz kultúrcsíráért folyó küzdelmet, melynek megértése csak a népszellemek ismerete alapján lehetséges. Ez pedig az intellektuális tudat számára fikció, agyrém, skizofrénia. Putyin agendáját Szolzsenyicin írta, aki kapcsolatban áll az orosz népszellemmel. Jogossága, moralitása megkérdőjelezhetetlen. De az a szellemi forrás, ahonnan ők merítenek, már elapadt. Putyinnak találkoznia kellett volna, illetve kellene az antropozófiával. Alexander Caspar ezért fordíttatta le oroszra fő művét, a Das Neue Geld-et, és egy levél kíséretében évekkel ezelőtt elküldte Putyinnak. Egy évszázada az akkor elküldött Memorandum nem ért célba. A következményeit átéltük. Orbán és Matolcsy történelmi lépést tervez az orosz–ukrán válság farvizén: kilépést a petrodollár, s ezzel az USA uralma alól. A dolog kimenetele kétesélyes. Ma azonban a gyógyulás már nem felülről, az irányító személyiségek irányából kell jöjjön. Hát honnan? Tőlünk, szabad individuumoktól.

Ezek a kor szimptómái. De Merlin szavait idézve: a jövő gyökeret vert a jelenben. Nem lehet nem észrevenni azt a tömeges méretű, globális ébredést, ami az emberiségben lezajlik, még többnyire érzés-szinten. Árad a fény, a Korszellem fénye. S vele adekvát módon az ellenerők is.

A harmadik Krisztus-év tavaszán járunk. A változások csíráznak. Rudolf Steiner előadásai – közte a munkáselőadások – hihetetlenül aktuálisak. A százéves ritmus sokszor tükröződést mutat: újra kéne kezdeni mindent? A Waldorfot, a munkásokkal való beszélgetést, a hármas tagozódást? A „Mi a teendő?”-sorozat konkrét segítséget kíván ahhoz adni, amit ma egy vállalkozásnak tennie kellene.

A feladatunk az, hogy a felismeréseket az érzés-szintről a világos tudatba emeljük.

Ertsey Attila

[1] Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest