Európai Közép 2022. Ósz (Papír alapú)

1.700 Ft

A tartalomból:

2. – Szerkesztői bevezető
Az időablak zárul
/Ertsey Attila/

4. – Mozaikok és perspektívák
2022. június–augusztus
/Ertsey Attila/

11. – Rudolf Steiner: Üzemi tanácsok és szocializálás
Vitaestek Stuttgart nagyüzemeinek munkásbizottságaival
Második vitaest
Stuttgart, 1919. május 28.

19. – „Mi a teendő?” (6. rész)
Kálmán István előadásai a szociális kérdésről
a Natura-Budapest Kft. munkatársainak
/Kálmán István/

24. – A könyvkiadásról
/Zajti Ferenc/

26. – Németország a probléma!
A Friedman-doktrína – az amerikai külpolitika fő mozgatórugója
/Bernhard Steiner/

27. – Harc az orosz kultúrcsíráért
(2. rész) (Oroszország mint organizmus; a három orosz főváros;
Szolzsenyicintől a Friedman-doktrínáig)
/Korcsog Balázs/

35. – Szabad tanítás és szellemi aszály
/G. Ekler Ágnes/

41. – A rák
Útmutatás az antropozófiai orvoslás szempontjából

60. – Kertek és képek. Ritmusok (3.)
/Csécs Mónika/

62. -Tanmese a napraforgóról és az érettségiről
/G. Ekler Ágnes/

 

Európai Közép 2022. Ósz (Papír alapú)

Leírás

Az időablak zárul

Szerkesztői bevezető

„Az lesz a legjobb kormány, amely megtanít minket magunkat kormányozni.”  

Johann Wolfgang Goethe

A kétpólusú világrend 1989-ben lezajlott, tervezett összeomlasztása egy történelmi helyzetet eredményezett. Esély nyílt Közép-Európa helyreállítására. Ezt pár individualitás kivételével – Magyarországon hárman voltak: Makovecz Imre, Kálmán István, Kampis Miklós – átaludtuk. A Nyugat kész forgatókönyvvel rendelkezett, amit Brzezinsky, a nagy geostratéga meg is szellőztetett: ők már jóelőre megegyeztek a korrupt kommunista vezetőkkel a privatizációról és a „békés átmenetről”, valamint a Soros-féle „sokkterápiáról”. Aki szembement a nyugati széllel[1] – mint Alfred Herrhausen, a Deutsche Bank elnöke, aki a kelet-európai volt kommunista országok adósságelengedését és gazdaságuk szanálását javasolta –, eltették láb alól. Itthon Hegedűs Oszkár, a Budapest Bank vezérigazgatója állt elő egy hasonló programmal. Ő olcsóbban megúszta: a rendszerváltás utáni első, „szabadon” választott kormányba beépült ügynökök egyike, Csepi Lajos, az ÁVÜ vezetője mint a bank főrészvényese megbuktatta, és helyére ültette a Nyugat szorgalmas kiszolgálóját, Bokros Lajost. Hegedűs parkolópályára került, az Autóklub elnöke lett. A rendszerváltást kisiklatták, Magyarország a szovjet uralom összeomlása után az USA gyarmata lett. Ezzel szembesült a választások nyertese, az 1989-ben Kelet-Európában a közvetlen demokrácia csíráiként spontán alakult kerekasztalok-fórumok egyike, a Nyugat által hirtelen akcióval párttá szervezett Demokrata Fórum kis küldöttsége, akik a választás éjszakáján eleget tettek Mark Palmer meghívásának, és meglátogatták az USA-nagykövet rezidenciáját. Amint a küldöttség egy tagja, a becsületes reformkommunista Kulin Ferenc, a szabad sajtó egyik első fecskéje, a néhai Mozgó Világ legendás csapatának volt főszerkesztője sok évvel később rezignáltan beszámolt róla: „Szembesültünk vele, hogy nem rendelkezünk az ország felett.”

Makovecz Imre akkor lépett ki a Demokrata Fórumból, amikor az párttá alakult. Egy személyes párhuzamot hadd jegyezzek meg: amikor 1984 táján mint egyetemista, a Duna Kör egyik alapítója, az építészkari újság, a Kari Papír főszerkesztője – melynek kiadója a BME KISZ-Bizottsága volt, élén Kiss Péterrel, a későbbi MSZP-s politikussal – kiléptem a Kommunista Ifjúsági Szövetségből, a KISZ-ből, nos, a velem majdnem napra egyidős Gyurcsány Ferenc akkor lépett be oda.

Makoveczék egy szellemi impulzust – a hármasan tagolt szociális organizmus, vagy másnéven az önigazgató társadalom eszméjét – ültettek be az országba, melynek intézményes megvalósítására tett kísérletük kudarcot vallott. Nem sikerült az államtól független egyetem megalapítása, azonban létrejött a Kós Károly Egyesülés, majd kicsit később a Natura-Budapest kft. mint szociális kísérlet és számos antropozófiai gyökerű kezdeményezés: Waldorf-óvodák, -iskolák, gyógyászat, biodinamikus gazdaság, euritmia, Bothmer. A beültetett impulzus egy szellemi törvény szerint 30 év múlva hozza meg gyümölcsét. Ennek az impulzusnak a sorsát kíséreljük meg áttekinteni a benne érintett személyek segítségével a Makovecz-Házban, november első hétvégéjén.

2020-ban megkezdődött a három Krisztus-év, amikor a harmincéves ritmus után kinyílt egy időablak, és három év állt rendelkezésre, hogy a korábbi szellemi impulzus megérkezett fényzuhataga alatt változásokat kezdjünk. A Nyugat tudatában volt e ritmusnak és készült rá. A globalista elit egyik bábfigurája, Klaus Schwab 2020 júliusában megjelent, „Covid19 – The Great Reset” című könyvében szintén egy hároméves időablakról beszélt, melyben ők egy globális technokrata neokommunizmust akartak létrehozni a mesterségesen gerjesztett járvány „sokkterápiája” farvizén.

A projekt azonban nem sikerült tökéletesen. Az emberiség jelentős része felébredt, és spontán megkezdte a globálissá tágult egységállam alóli felszabadulást, az önigazgató társadalom felépítését – vagy ahogy az 2022 nyarán megfogalmazódott többekben: a párhuzamos társadalom felépítését. Vagyis újra nekifogtunk annak, amit 1989-ben Makovecz Imre úgy nevezett meg, mint a „második Magyarország felépítését”, melyet a Föld mélyében felderengő éjféli Nap szellemfénye világít át.

Ismét létrejöttek a kerekasztalok, megjelentek karizmatikus individualitások, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. Ők keresték és megtalálták egymást, mert ez az emberiségimpulzus egy globális szellemi koalícióba fog össze mindannyiunkat. Most az a feladat, hogy ebbe a sokszor kaotikus, babonákkal és sérelmekkel megterhelt népmozgalomba belehelyezzük az antropozófia impulzusát azzal az ambícióval, hogy ezúttal sikerülhet az áttörés. Ha mégsem, és az időablak bezárul, akkor teljesül Kálmán István próféciája, hogy egy olyan rendszer jön, ami rettenetesebb lesz, mint a fasizmus és bolsevizmus együttvéve.

Most Magyarország – és vele Közép-Európa – vizsgázik. A gyógyító impulzus csak innen indulhat.

A nagy, emberiségszintű változások mindig kataklizmákkal jártak együtt. Erre utal Thomas Meyer a Der Europäer július-augusztusi száma szerkesztői bevezetőjében:

„Katasztrófák idejét éljük. Ez önmagában nem újdonság az emberi történelemben. A lemúriai és az atlantiszi időszak katasztrófákkal ért véget. Lemúria tűzkatasztrófa, Atlantisz pedig vízkatasztrófa (»özönvíz«) következtében pusztult el. A hetedik és egyben utolsó Atlantisz utáni korszak végén a Földet levegőkatasztrófa éri. Ez a nyolcadik évezred körül lesz, spirituális értelemben az amerikai korszakban, amely a Bak jegyében fog állni. Akkor a Hold is újra belép a Földbe, amelyet egyszer már elhagyott, amint arra a mai csillagászat már utal. Minden körülmény gyökeresen meg fog változni. A nemek elkülönülését, amely azóta uralkodott, hogy a Hold elhagyta a Földet a lemúriai időkben, a gégéhez kötődő felső nemzés fogja felváltani, ahogyan azt az első apokaliptikus pecsét ábrázolja (a férfi, akinek a szájából tüzes kard jön ki).

Ez utóbbi katasztrófa drámai előjátékában vagyunk. (…)

Vajon a következő katasztrófa előjátéka egy, a mostaninál még nagyobb jelenlegi katasztrófa lenne? A látnokok és jövendőmondók vajon alaptalanul beszélnek-e a jelen időkre forradalmi katasztrófákról, mint például Oroszország közelgő háborúja a Nyugat ellen, amelyet háromnapos napfogyatkozás követne?

Vajon az igazság ívét annyira túlfeszítette »maga az igazság és a valóság kihívása«, hogy a magasabb szellemi erők beavatkozása indokolt, mielőtt az egész emberiség elpusztul a jelenlegi és az elkövetkező vakcinák mocsarában? Egy ilyen beavatkozást Rudolf Steiner 1917-ben lehetségesnek tartott a központi hatalmak elleni szörnyű hazugságok miatt. Nem sokkal rosszabb-e valójában ma minden?”

A feladatunk az időablakon belül az új impulzus elültetése és megvalósítása, hogy e katasztrófát megakadályozzuk. E küzdelem dokumentumai töltik ki az Európai Közép hasábjait.

Ertsey Attila

 

_______________________________________________________

[1] Gyurcsány Ferenc jelenlegi online lapjának neve

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest