Európai Közép 2021. Tavasz (Papír alapú)

1.500 Ft

A tartalomból:

2 | Szerkesztői bevezető
A Tűz márciusa (Ertsey Attila)
5 | Mozaikok és perspektívák
2020. december–2021. március (Ertsey Attila)
14 | Ahrimán inkarnációja: mikor és hol? (2. rész) (Terry Boardman)
20 | Tudósítás Berlinből (2. rész) (Ertsey Attila)
24 | Új felismerések egy alapvető gazdasági és társadalmi reformhoz (Alexander Caspar)
31  | A nagy átalakulás Gondolatok a „COVID-19: The Great Reset” c. könyv vitájáról (Stephan Eisenhut)
39 | Elektromosság és emberi tudat (Markus Osterrieder)
45 | Államhámozás (G. Ekler Ágnes)
49 | Az ember belső fejlődése a gyógyítóművészettel összefüggésben (Ita Wegman)
51 | Tanmese a törvényről Requiem a Waldorf-iskolákért (G. Ekler Ágnes)
53 | „Levegőt!”„Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet?” (Nila)
56 | Biodinamikus és Demeter kapcsolatok Magyarországon (2. rész)
Biodinamikus gazdálkodás – a földért és az emberért (Mezei Mihály)
59 | Egyenes és görbe (Gácsi Zsuzsanna)
61 | Kertek és képek (Csécs Mónika)
62 | Gazdasági beszámoló a 2020-as évről, előretekintés a 2021-es esztendőre (Zajti Ferenc)

Európai Közép 2021. Tavasz (Papír alapú)

Leírás

A Tűz márciusa

Szerkesztői bevezető

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „(…) Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.” A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz ez, Uram?” Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.” Lk 17,26-37

2020. december 19-én beléptünk a Vízöntő-korszakba. Két nappal később volt a nagy Jupiter-Szaturnusz konjunkció, vagyis a betlehemi csillag újbóli megjelenése. Zajlik az Apokalipszis. Krisztus itt van az éteri szférában, és talán lesznek, akik meglátják. Az emberek kettéválasztása megkezdődött. Napi tapasztalatunk, hogy az alvók – köztük barátaink, szeretteink − hogyan vetik alá magukat önként a maszkviselésnek, a globális covidfasizmusnak. Nem tehetünk mást, mint hogy megpróbáljuk felébreszteni őket, szeretettel és irgalommal a szívünkben. Mert nem reménytelen az ügy. Bátorság kell hozzá. Az a fajta bátorság, mely teljes éberséggel és pengeaggyal párosul, amire Dolores Cahill, az Orvosok Világszövetsége harcos ír infektológus professzorasszonya mutat példát. Cahill repülővel utazik nap mint nap, ahová kötelessége szólítja, és eddig még sosem vett fel maszkot. Jogi és orvosi érvek egész készletét vágja fejből, amikor a repülőtéri ellenőrző ponton felszólítják a maszk felvételére, vagy a negatív PCR-teszt felmutatására. Elmondja, miért bűncselekmény, amit rajta készülnek végrehajtani, és milyen következményekkel jár, ha megteszik azalkotmányra vagy a koronára fölesküdött hatósági emberek. Nem mind vagyunk még ilyen bátrak. Cahill tettekben valósítja meg a hol Goethének, hol Martin Luther Kingnek, hol régi angol közmondásnak tulajdonított példabeszédet:

„Egy napon a Félelem kopogtatott az ajtón. A Bátorság felállt, kinyitotta, de már nem volt ott senki.”

  • Számos orvosi rendelőben még mindig ki van függesztve az Országos Mentőszolgálat és az OGYÉI által kiadott, a maszkhasználatról szóló színes hirdetmény. Ezen az olvasható, hogy egészséges emberek számára felesleges a maszk használata. Az a cseppfertőzés megelőzésére szolgál, és azoknak kell használni, akiknek tüneteik vannak.
  • A WHO 2021. január 20-án[1] jogilag érvénytelenné tett minden, a PCR-teszteken alapuló és egyéb diagnosztikai módszerrel alá nem támasztott járványügyi intézkedést: maszkviselést, távolságtartást.A dokumentum alapján kijelenthető: aki tünetmentes, az nem fertőz. Tüneteket nem produkáló emberekre nem kényszeríthető maszk viselése, sem távolságtartás, sem karantén.
  • január 27-én az Európa Tanács állásfoglalást adott ki, a határozatot 115 – 2 többséggel, 13 tartózkodás mellett fogadták el: „Az emberi jogok tiszteletben tartása miatt az embereket nem szabad COVID-19 elleni oltás beadatására kényszeríteni, és nem különböztethetőek meg hátrányosan azok, akik nem oltatják be magukat – utalva itt az oltásigazolás hiányából fakadó lehetséges korlátozásokra.”„A kormányok gondoskodjanak arról, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai,sem társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni.”[2]
  • A járványra hivatkozó szükségintézkedések kormányrendeletek, vagy törvények, melyek nem írják fölül az Alaptörvényt. A korlátozások pedig ellentétesek az Alaptörvénnyel, még akkor is, ha a JusResistendi[3] hiányzik belőle.

Március 8-a után e négy dokumentumot vigyük mindig magunkkal, akár több példányban, hogy felmutathassuk, ha maszkviselésre akarnak felszólítani. Felvilágosító szándékú párbeszédbe elegyedhetünk a rendőrökkel, és választhatjuk az erőszakmentes ellenállást, Gandhi módjára, vagy Thoreau nyomdokain a polgári engedetlenséget, viselve annak következményeit.

Az Európa Tanács nem az Európai Unió szervezete, 1949-ben hozták létre, ma 47 európai országot számlál, az USA, Kanada és a Szentszék megfigyelő államként szerepel. Célja „a demokrácia előmozdítása, az emberi jogok és a jogállamiság védelme Európában”, működése elkülönül az Európai Uniótól. A Tanács felügyeli az Emberi Jogok Európai Bíróságát (EJEB), és bár a Tanács határozatai nem kötelező érvényűek, tagjainak mégis tiszteletben kell tartaniuk. Ezt a határozatot nemhogy nem követte annak törvénybe iktatása, de a mainstream média meg sem említette. Az orwelli kettősbeszéd (Doublespeak) folyik. És mellette már a kettős gondolkodás (Doublethink) is elkezdődött. Jön majd a gyűlölködés órája is, az oltástagadók ellen.

Tragikus fejleményeknek vagyunk szemtanúi. Míg az ellenféltől a népek ellenállása engedményeket csikart ki, mi történik az antropozófiai mozgalomban?

Az Antropozófus Orvosok Nemzetközi Szövetsége (IVAA) és a Goetheanum orvosi szekciója 2021.január 12-én nyilatkozatot adott ki:

„Az IVAA és a Goetheanum Orvosi Szekciója üdvözli a Sars-CoV-2 elleni kompatibilis és hatékony oltások kifejlesztését abban a reményben, hogy azok központi szerepet játszanak a Covid-19-járvány leküzdésében.”

Irene Diet kemény szavakkal állít fel könyörtelen látleletet a nyilatkozat kapcsán: „A szövetségi kormányhoz hasonlóan a célzott tömeges oltást is üdvözlik, mint a pandémia leküzdésének központi eszközét.Ezt az antropozófus orvosok és az Orvosi Szekció által előterjesztett nyilatkozatot bármely más orvosi egyesület is elkészíthette volna azonos szövegezéssel. A benne szereplő összes állítás megfelel egy általános orvosi normának; a kifejezetten antropozófiai megközelítés azonban teljesen hiányzik. Ezáltal nemcsak egy bizonyos álláspont válik láthatóvá egy adott oltással szemben (az antropozófia nem azonosítható egy általános oltásellenességgel). Tekintettel erre az állásfoglalásra, amely anélkül íródott, hogy erre bárkit kényszerítettek volna, ez egy általános megközelítést, alapvető hozzáállást tár fel ahhoz, mit is jelent a betegség és a halál, vagyis egyáltalán, mit jelent az emberi lét mint olyan.Amit az aláírók ezzel elárulnak, az egy a legmélyebb értelemben materialista emberkép, amelynek emberellenes mivolta azidőközben már egy éve tartó Corona-válság során egyre élesebben mutatkozott meg. Ennek az emberképnek a lényege egy lény, akinek betegségét és halálát külső hatások határozzák meg, akinek nincs belső valósága, nincs egy önmagán nyugvó sajátossága, de akinek saját valódi ellenségét a többi emberrel való találkozásban kell látnia, akik ezáltal halált hozóvá válnak. Az újratestesülés és a karma, a sors és a saját felelősség tehát ezáltal kizárt, és az ember gének által vezérelt géppé válik, amelyet egy ilyen (genetikai) anyaggal beoltanak, hogy ez a gép maga tudja előállítani a megfelelő géneket.Az antropozófus orvoslás felelőssége, amely napra pontosan az első Lockdown kezdetén, 2020 márciusában ünnepelte 100. évfordulóját, abban állt volna, hogy ezzel az emberképpel egy másikat helyezzen szembe. Hogy ez nem történt meg, hanem épp az ellenkezője,  nos, az bármely,  a fennálló intézményekkel kapcsolatban álló antropozófia megmásíthatatlan haláláról tanúskodik. Azok felelőssége, akik ezen intézményeken kívül vannak, és meg tudják figyelni ezt a folyamatot, tovább nő. Most még komolyabban és még nagyobb súllyal kell megfelelni Rudolf Steiner antropozófiájának.”

A fenti nyilatkozat fényében kell értékelnünk a szépreményű új lap, az AntropoSophia első számában megjelent100 éves az antropozófus orvoslás c. írást, Szőke Henrik tollából. A Goetheanumban megtartott ünnepi gyűlésen a résztvevők maszkot hordtak, és a hírek szerint a következő konferenciákat a járványhelyzetre tekintettel már online tartják. Online konferencia a Goetheanumban. Szellemi kapituláció. Az orvosi szekcióhoz kötődő orvosok a politikai korrektség útját választották, és abban reménykednek, hogy az akadémikus orvostudomány süllyedő hajójának farvizén beúsztathatják az antropozófus orvoslást is a materialista tudomány által elfogadott irányzatok közé. Hírét vettük, hogy a Rockefeller Alapítvány agendáját maradéktalanul megvalósító WHO arra készül, hogy globálisan átalakítsa az orvosképzést. Ezzel csak folytatni kívánja azt, amit a Rockefellerek az elmúlt egy évszázadban az USA egyetemein véghezvittek. Azt az irányvonalat támogatták, amely nekik kedvező volt, a többit nyírták. Ez eredményezte azt is, hogy bizonyos tudományos kutatási eredmények eltűntek, vagy publikálás nélkül maradtak. Prominens antropozófus orvosok abban reménykednek, hogy erre a hajóra is felveszik az antropozófus orvoslást. Ez nemcsak illúzió, hanem árulás is. Az árulást apró lépésekben, de folytatja a Magyar Waldorf Szövetség is. A március 8-i korlátozások miatt ismét be kellene zárni az óvodákat-iskolákat. Az általános felzúdulás hatására „a nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott”, majd „indokolt esetben” mégis megengedte a gyermekfelügyeletet, de részletes végrehajtási utasítást nem adott. Ez épeszű emberek számára azt jelenti, hogy mehet tovább az óvoda, iskola. Az óvodák-iskolák azonban nem az individuális ítéletalkotást választják, hanem az intézményi tekintélyre hagyatkoznak, és várják az MWSZ jogi képviselőjének mint orákulumnak az eligazítását. A jogi képviselő azonban nem a Waldorf-pedagógia álláspontjának érvényesítéséért küzd, hanem az állami akaratnak magát alávetve, annak stréber túlteljesítésén. Ez az intézmények halála. A szereplők – a kisszámú kivételtől eltekintve – semmit sem tanultak az elmúlt egy év alatt. IreneDiet igazat szólt. A Waldorf-intézmények is elindultak a lejtőn.

Orbán Viktor – Nagy Imre

Hallgatván a miniszterelnök február 26-i, péntek reggeli szózatát, belül drukkolok neki. Hogyan fog a mai, minden eddigit felülmúló hazugsága sikerülni? Hogyan lehet olyat mondani, hogy az elkövetkező két hét lesz az eddigi legnehezebb két hét? És beoltatta magát a kínai vakcinával.

Egyelőre annak örülhetünk itt, a legvidámabb barakkban, hogy a rendőrök csak igazoltattak február 28-ána Hősök terén, nem oszlattak, „gyerekbarát” vízágyúval. Igaz, a rendezvény szervezői ellen feljelentést tettek. Korábban milliós bírságokat osztottak ki. Meddig húzható a dolog?

A Hősök tere szimbolikus hely. 1989-ben, Nagy Imre újratemetése alkalmából itt mondta el Orbán Viktor történelmi beszédét, amivel belopta magát a magyarság szívébe. Közeleg az idő, amikor a történelem megismétli magát. Hamarosan Orbán Viktornakis − mint Nagy Imrének 1956-ban – fel kell tennie magának a kérdést: melyik oldalra állok? A globális elnyomó hatalom szolgálója maradok, vagy sorsközösséget vállalok a népemmel, mindhalálig? Nem kétséges, az IMF zsarolása ott áll a háta mögött. De lesz egy határ, ahol választani kell. Talán már túl is léptük.

Európában és világszerte épülnek a koncentrációs táborok, Magyarországon is. Nyugaton karanténtáboroknak, itthon szükségkórháznak nevezik, szögesdróttal van körülvéve, Guantánamó-típusú konténerbarakkokból áll. A vírusútlevél, az emberek megbélyegzése megkezdődött. Meddig mennek el? Mikor telik be a pohár?

Február közepén a hannoveri rendőrfőnök egy nagy demonstráción felszólalva a következőket mondta: még tavasszal összeomlik a rendszer. És kollégáihoz fordult: rövidesen választanotok kell: melyik oldalra álltok? Március idusán Európa a saját és az emberiség szabadságáért harcol.

Ugyanezt a kérdést tettem fel az engem igazoltató kedves, udvarias fiatal rendőröknek. Megértették. „Az még odébb lesz.” – mondták.

Kivárjuk.

Ertsey Attila

[1]Forrás: https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

[2]https://pace.coe.int/en/files/29004/html

[3]Az ellenállás joga. Ez azt jelenti, hogy ha olyan intézkedést kényszerítenek ránk, ami ellentétes az Alaptörvénnyel, jogunk van ellenállni. Ez a jog utoljára az Aranybullában volt meg, de a német Alaptörvény 20. cikkelye ma is tartalmazza (Widerstandsrecht).

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest