Európai Közép 2020. Tél (Papír alapú)

1.250 Ft

A tartalomból:

2 | Szerkesztői bevezető
2021: Emberiség 2.0 – belépés a Mátrixba (Ertsey Attila)
4 | Mozaikok és perspektívák
2020. augusztus–november (Ertsey Attila)
13 | Ahrimáninkarnációja: mikor és hol? (1. rész) (Terry Boardman)
17 | Kollokvium a Corona-krízisről. Tudósítás Berlinből. 1. rész (Ertsey Attila)
24 | Illúzió-e a szabad akarat?
Neurológia és spirituális tudomány − egy szükséges kiegészítés (Thomas H. Meyer)
28 | A Magyar géniusz
A magyar népszellem, nyelvszellem és gondolkodásszellem nyomában.  2. rész (Korcsog Balázs)
38 | Preparátum(G. Ekler Ágnes)
40 | Álom az államban vagy felébredés a gondolkodásban (Zajti Ferenc)
45 | Biodinamikus és Demeter kapcsolatok Magyarországon
1. rész: Biodinamikus gazdálkodás „Demeter” tanúsítással (Mezei Mihály)
48 | Antropozófus festő, vagy a művészet szabadsága (Makovecz Anna)
49 | Ez egy kalap… (Gácsi Katalin)
51 | Nyílt olvasói levél
Az antropozófia lényegét és gyakorlatát tekintve is antirasszista (Peter Selg)
Ertsey Attila válasza
54 | Üdv  AntropoSophiának
55 | Koronavírus − vaklárma?
Tények, számok és háttérösszefüggések
56 | Ehrenfried Pfeiffer életműsorozat (Kiss Katalin)
58 | Honlapunk tartalmából
Évzáró gazdasági beszámoló (Zajti Ferenc)

Kampis Miklós emlékére
az Európai közép, az Országépítő és a Szabad Gondolat közös melléklete

 

Európai Közép 2020. Tél (Papír alapú)

Leírás

2021: Emberiség 2.0

– belépés a Mátrixba

 „A bolsevizmus a tömegember organizált gyűlölete az individuum ellen.”[1]

Lapunk elsődleges célja a történelmi jelenléttudat, lassan egyáltalán az emberi tudat, a gondolkodás fenntartása, megőrzése. Ehhez a történések szimptomatikus vizsgálatára van szükség. Záporoznak az események, a lockdown-t hetente fokozzák, és csak akik felébredtek, azok látják a menetrendet: szabadságjogainktól való, hetenkénti lépcsőkben végrehajtott végleges megfosztás, januártól kényszeroltatás, a szlovák minta nyomán várhatóan „önkéntes” alapon, azaz ha nem kéred az oltást, nem kapsz CovidPass-t (vírusútlevelet), ami egyet jelent a lakhelyelhagyási tilalommal, azaz a házi őrizettel – mindez a hamis PCR-tesztek által gerjesztett műpánik által beadva a rettegő lakosságnak – nem népet mondok, szándékosan. Mert a nép hangját a cenzúra elnyomja.

És már látszik a folytatás, az igazi cél: a Rockefeller Alapítvány és Klaus Schwab által vázolt globális, radikális szocialista kísérlet, az egyelőre még a háttérből irányító Világkormány által végrehajtva. A marxizmus-leninizmus 70 évig tartó szocialista kísérlete után itt az újabb, immár globális bolsevizmus, a teljes robotizáció, az alapjövedelem, az új rabszolgalét. S a tömeg önként hajtja nyakát a tiló alá.

Aki azt hiszi, január végén lecseng a járvány, és minden mehet a régiben, halálos tévedésben van. A Világbank honlapján olvasható: a Corona-projekt befejezési dátuma 2025.[2] De mit takar a Corona-projekt? Fontos áttekintenünk azt a jövőképet, melyet Schwab és társai kendőzetlenül elénk tárnak. Ezért kell megkísérelnünk a sűrű események éber áttekintését.

A járvány leple alatt Magyarországot teljesen lefedő 5G-hálózat teljes kiépítése 2022-ben zárul. Ez megadja az infrastruktúrát az addigra a vakcinákkal testünkbe juttatott nyomkövető vírusútlevél révén a megfigyelő (világ)állam személyre lebontott, teljes, globális lefedettségéhez.

A januártól kezdődő új világra való felkészülésünk mindent felülír: hogyan álljunk ellen a kényszeroltatásnak? Hogyan védjük meg gyermekeinket? Ez az első számú prioritás. Mire e lapot olvasóink kézhez kapják, már kettőt csavartak a présen a lapzárta óta. Ma még kiadhatjuk a lapot, de vajon meddig? Mikor kell áttérnünk a szamizdatra? Reális kérdések. Kell legyen rá forgatókönyvünk.

Az emberekből eltűnt a szuverén gondolkodás és a külvilágból beömlő információözön megkülönböztető képessége. Ami bemegy, ugyanaz jön ki, emésztetlenül, a kettős funkciójú agyat egyoldalúan, csak mint tükröző szervet használva. Már nem is kell vakcina, a szellemi érzékelés megszűnt. Bármit be lehet adni. Az agy reakciója zsigeri reflexmozgássá degradálódott. Tudatunk a zsigeri rendszerhez hasonlatosan mélyalvó állapotba került.

Most Michaelhez kell imádkoznunk és a tőle nyert impulzussal cselekednünk.

Trump ugyanebben a küzdelemben áll nyakig, a main­stream média teljes hírblokádja mellett. Decemberben fordulat kell történjen. Fejek fognak hullani, nem kis számban. Mikor e sorokat írom, Washingtonban tömegtüntetés zajlik a Legfelsőbb Bíróság előtt, Trump mellett, ellentüntetőkkel. Borul a bili. A shitstorm is coming. Amerika népének megosztottsága azonos Németországéval, fele-fele. Helyesebben inkább a felébredettek és alvók arányáról kellene beszéljünk. Nálunk sokkal rosszabb az arány. A bolsevizmus hatott. A nép hallgat és alszik. Vajon a miniszterelnök meddig asszisztál ehhez a bűncselekményhez? Mennyi a mozgástere? Eddig az jött le, hogy enyhébb korlátozásokat vezetett be a Nyugat elvárásához képest. A Napi.hu pénzpiaci szakértője, Zsiday Viktor egyenesen a svéd modell követéséről beszél.[3] Egyensúlyoz a Nyugat nyomása és a népakarat között? De van egy határ, amit nem lehet átlépni. S ez a kényszeroltatás. Vajon az orosz vakcina lesz a placebo, a trükk a nyomkövető, génmódosító vakcinával szemben? És az ötmillió vakcina, melyet a kormány az AstraZeneca bűnszövetkezettől rendelt?

Nicanor Perlas, Fülöp-szigeteki antropozófus jól látta, mi vár ránk 2021-ben. Azt mondta: fel kell készülnünk arra, hogy oltatni akarnak, és ezt akár életünk árán is meg kell akadályoznunk. Ha nem tesszük, az emberiség missziója s vele a Föld szellemi célja elbukhat. A csodavakcina elveszi gondolkodási képességünket, és génállományunk megváltoztatásával utódainkét is. Ez a Világvége.

2021 januárjától májusig hatályos az egészségügyi törvény, mely lehetővé teszi a kényszeroltatást. A törvény nem a Fidesz-kormány műve, viszont hatalmában áll a módosítása. A törvénytárban a módosítások dátumai visszakövethetőek. Több mint egy évtizede kezdődött, a módosítások többnyire a WHO-tól érkező ajánlásokra vezethetőek vissza. Így tudtunk és beleegyezésünk nélkül egyszer csak lehetővé vált a hatóság által elrendelhető kényszeroltatás, felülírva alkotmányos jogainkat. Németország még csak most áll döntés előtt, de nekik még megmaradt alaptörvényükben az ellenállás joga. Magyarországon már megvan az oltási menetrend is.

Berlinben van ma a szabadságvírus epicentruma. A fel­éb­redett antropozófusok október 14-16. közt megtartott Kollokviumáról részletesen, több részben beszámolunk. Thomas Brunner kezdeményezésére a közreműködők összefogása megkísérli az évszázados mulasztást helyrehozni és az uralkodó materialista természettudomány mellé adekvát ellenerőként állítani az antropozófiát.

2021 januárjától új időszámítás kezdődik. Nem az, amivel a szellemileg korrupt Éger István, az orvoskamara volt elnöke fenyeget, radikálisabb lockdown-t követelve, mert ha nem: „Karácsonyi ünneplés helyett nemzeti temetés lesz”, hanem valami egészen más, amihez az Éger-típusú hasznos idióták a terepet készítik elő.

Miben reménykedhetünk, mire támaszkodhatunk? A jog nem működik. Mindazonáltal meg kell kíséreljük összefoglalni, mi maradt még az Alaptörvényben, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatában és a Genfi egyezményben, hogy januárban, ha becsönget a rendőrség, hogy elvigye gyermekünket, legyen mit meglobogtatni a hatóság orra előtt, már ha ajtót nyitunk nekik. Lehet, hogy semmi. Ma egyedül a német Alaptörvény az, amiben maradt a jogból annyi, amennyi elegendő védelmet ad.

A félelem nem szül megoldást. Nem szoronghatunk. A pánik hamis inspirációknak enged teret. Ma nem látszik a kiút, csak az ellenállás, életünk árán is, hogy megvédjük gyermekeinket, magunkat és az emberiséget. Az eddigi lehetőségek, melyekkel az antropozófiát ismerők élhettek – Steiner javaslata az oltásoknak az agyat megkeményítő és a szellemi érzékelést tompító hatása ellensúlyozására, mely szerint az oltást beadó orvosnak gondoskodnia kell páciense lelki-szellemi fejlődéséről, valamint az oltás hatását semlegesítő homeopatikus készítmények –, többé már nem hatásosak. A vakcina génmódosító alkotórészei és a nanoszerkezetek nem ellensúlyozhatók az eddig ismert módon.

Krisztus tekint ránk az éteri szférából. És megesik rajtunk a szíve. Mert olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli nyáj.

De mit akar a szellemi világ? – kérdezi Kálmán István, már odaátról.

A szellemi világ azt üzeni, ki kell fejlesszük az érzékletmentes gondolkodás képességét. Ez az igény sokakban spontán feltámadt. Alapgyakorlatokat végzünk, meditálunk.

Radikális forgatókönyvekre van szükségünk! – üzeni Kálmán István odaátról.

Megismerésből kell cselekednünk. Az érzékletmentes gondolkodásból származó impulzusokat azonnal tettekre kellváltsuk. A bolsevizmus mocsarába süllyedő világban az antropozófia mentőcsónakjait kell megépítsük. A kosárközösségek nem romantikus jófejségek. Ez lesz az egyetlen út, mely mentén össze tudunk fogni, és egy új, emberhez méltó életet fel tudunk építeni.

Mi a teendő? A válasz meg fog érkezni azok számára, akik éberek.

De lesz menekvés. A kiutat Martin Barkhoff írja le a PresentAge augusztusi számában, „Útrakészen” című írásában.

Mint írja, 1945 után azon németek számára, akik az ország keleti részén laktak, az volt tanácsolható, hogy tartsanak készenlétben egy útrakész bőröndöt, ha el kell menekülni. Mentálisan fontos volt e készenlét, mielőtt még a külső erőszak rákényszerítette volna őket.

„Aki feláldozza érzelmeit, kötődéseit, mielőtt ő maga is feláldozódik, az szellemileg a helyzet ura marad. (…) A Goetheanum az ő tizenkét trónusával szellemi bőröndünk része. Ilyen struktúrák fogják kísérni egy magasabb civilizáció újjáépítését az ötödik korban. Ezt a sértetlen impulzus-magot kell magunkkal vinni a menekülés során. A küszöb zárva volt a negyedik korban; most újra nyitva van. A sötét erők acsarognak rá. De a civilizációs tett teljesült, a szellemvilág megkapta a magokat a földiségtől, és azok ismét alá fognak ereszkedni hozzánk a szellemből, és még egyszer nőni és gyümölcsözni fognak. Szellemileg már ma beléphetünk a Goetheanum tróntermébe. Munkánk folyamatossága nem szakad meg, még ha a jelenlegi külsődleges épületet el is veszik tőlünk.

»Ő feltámadott!

Már megnyugodottan a sírba tehetjük.« (Rudolf Steiner)
Ha ezt szívünkbe írjuk, készen állunk az utazásra.”

Ertsey Attila

————-

[1]  Kálmán István által gyakran emlegetett idézet, forrása ismeretlen.

[2] http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984 /pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf

[3] https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/koronavirus-valsag- jarvany-zsiday-tozsde-recesszio.714462.html

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest