Európai Közép 2020. Tavasz (Papír alapú)

1.250 Ft

A tartalomból:

2 | Szerkesztői bevezető (Ertsey Attila)
5 | Mozaikok és perspektívák 2019. december – 2020. február
13 | Van értelme a védőoltásnak? Oltás: a gyermekbetegségektől az inuenzáig? 2. rész (Dr. med. Daphné von Boch)
20 | Torokgyík, inuenza, kanyaró, skarlát és egyebek Rudolf Steiner, GA 348, 1923. január 20-i előadásból (Fordította: Z. Tóth Csaba)
22 | „Egyesüljetek a tudomány mögött”? Greta Thunberg, Extinction Rebellion és a technokrácia (Terry Boardman)
29 | Meztelen az elnök (G. Ekler Ágnes)
34 | „A terror szükségszerűsége” (Ilyés Veronika)
36 | A törvények rabszolgái vagy a szabadság megteremtői vagyunk? Feltételek egy keresztény jogi élethez (Peter Bruckmann)
40 | Önigazgató és/vagy hármasan tagolt? – Gondolkodás egy szabad iskola formájáról – (G. Ekler Ágnes)
45 | Levél a Magyar Waldorf Szövetség nyílt elnökségi ülésére (G. Ekler Ágnes)
47 | Elveszett és megtaláltatott (G. Ekler Ágnes)
50 | A csillagos ég üzenetei 2020-ban a Jupiter, Szaturnusz és Plútó mozgásainak tükrében (Boros Mária)
53 | Olvasói levelek

Európai Közép 2020. Tavasz (Papír alapú)

Leírás

Szerkesztői bevezető

Koronavírus és 5G. Napjaink forró témái. S lassan az is kiderül: a kettő rejtett szálakon összefügg. Fontos, hogy jelen legyünk, képben legyünk. Mi folyik itt?
Különös aktualitást ad az ügynek, hogy legutóbbi számainkban következetesen tárgyaljuk a betegségek célját és értelmét. A  betegségek − mint arra Daphné von Boch kiváló írása rámutat (II. részét e számunk közli) − a szellemi világ ajándékai, melyek által fejlődhetünk. Mint megtudhatjuk a „Mozaikok” rovatból, a koronavírus mesterségesen előállított, ahogy az angol mond-ja: „engineered”. Mi történik egy vírus módosításakor? Ugyanaz, mint a génmanipulációnál – újabb álnevén: génszerkesztésnél −, vagyis belematatunk valamibe, amit nem látunk át teljesen. A belematatás egyoldalúan haszonelvű, egy adott pusztítóképességet kell tudjon produkálni, a betegség által indukált elsődleges cél – a fejlődés – kihagyásával. Az oltások kiterjesztését és a betegségek megszüntetését célzó törekvések, a Global Vaccine Action Plan, melyet a WHO Melinda és Bill Gates alapítványával karöltve szorgalmaz, az ember fejlődését gátolja. Aki a hátteret boncolgatja, az meg-kapja a konteó vádját, vagyis hogy összeesküvéselméletet fabrikál − épp azoktól, akik az elmélet helyett inkább a gyakorlatot részesítik előnyben. Manapság az oltáskritikusokat oltástagadókká léptették elő, s már a futóbolond szinonimájaként említik őket. Mindez abba a folyamatba illeszkedik, melynek végső célja a gondolkodás betiltása. Az állami erőszak és az egyén tudathasadása abban, hogy mit képviseljen mint hivatalnok, illetve mint érző ember, egyre erősödik, a virtuális világ és a valóság egyre gyakoribb összetévesztésével párosulva.

bővebben

További információk

Tömeg 0.5 kg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest