„Európa közepe: misztérium-tér. Megkívánja az emberiségtől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. Annak a kultúrkorszaknak az útja, amelyben élünk, nyugatról jőve, kelet felé fordulva, ezen a téren vezet keresztül. A réginek itt metamorfozálódnia kell. Minden régi erő elvész ezen a kelet felé vezető úton; nem tudnak keresztülhaladni ezen a téren anélkül, hogy a szellemből meg ne újulnának. Ha mégis ezt akarnák tenni, pusztító erőkké válnának; katasztrófákat szülnének. Ebben a térségben csak emberismeretből, emberszeretetből és emberbátorságból születhet meg az, ami üdvöthozóan továbbhaladhat a Kelet felé.”

(L. von Polzer-Hoditz: Az Európai Közép misztériuma, IWA-Natura, 2006., 179. oldal)

Előfizetési információk

Kedves Előfizetőink!

2021-ben az előfizetés, a rendelések és a könyvvásárlás árát változatlanul a 10400205-50526849-55501010K&H bankszámlaszámra kérjük befizetni.

A „Közlemény”rovatban: EK 2021, valamint név és cím kerüljön feltüntetésre.

Ha cég kér számlát, a cég nevét és címét kérjük feltüntetni.

Minden esetben kérjük, hogy a megrendelésről küldjenek egy levelet azeuropaikozep@gmail. com címre.

A levélben kérjük a nevet és a postai címet megírni, ahova a lapot küldjük, és megadni a cég nevét, adószámát és címét, ahova a számlát, amennyiben igénylik, eljuttatjuk.

A lap ára 2021-ben változik!

Az eddigi 1250 Ft-os árról példányonként 1500 Ft-ra emelkedik, tehát az éves előfizetés 6000 Ft+2000 Ft postaköltség, összesen 8000 Ft; külföldi olvasóinknak a postaköltség 6500 Ft, tehát az éves előfizetés 12.500 Ft.

Olvasásra ajánljuk

Európai Közép folyóirat 2018. évfolyam

Elkészült az utánnyomás, minden 2018-ban megjelent szám újra megrendelhető!!

Ahol még megtalálható és megvásárolható:
a KÖR Építész Stúdióban, 1023 Budapest, Gül Baba utca 4. Telefon: +36 1 349 1236
és a Makovecz Központ és Archívumban 1025 Budapest Városkúti u.2. szám alatt Telefon: +36 1 269 8690
és Csíkszeredában, a Kele Könyv Vár könyvesboltban, (Csíkszereda, Pető Sándor utca 20.)

Hírek, ajánlott írások

2020. 2. lapszám

Emberiséghúsvét.
Ez 2020 tavaszának lenyomata, ennek vagyunk részesei.
Egy évvel vagyunk a Notre Dame leégése után. Idézzük csak fel a tavalyi Nagyhétfő eseményeit:
„A templomhajó némán hallgatta, amint födéme fölött tombolt a pokol. A boltíveken csak egy oszlopköznyi födém omlott le, ott lehetett felfelé látni a tomboló tüzet. Mintha két szféra találkozott volna. A szelíd és szenvedő belső, és a fölötte dáridót ülő ellenlábas. Az oltár fölött végig fehér kereszt világított.”

tovább »

2020. 1. lapszám

Koronavírus és 5G. Napjaink forró témái. S lassan az is kiderül: a kettő rejtett szálakon összefügg. Fontos, hogy jelen legyünk, képben legyünk. Mi folyik itt?
Különös aktualitást ad az ügynek, hogy legutóbbi számainkban következetesen tárgyaljuk a betegségek célját és értelmét. A  betegségek − mint arra Daphné von Boch kiváló írása rámutat (II. részét e számunk közli) − a szellemi világ ajándékai, melyek által fejlődhetünk.

tovább »

MENU