Koronavírus – arccal a Covid-19 felé az antropozófiával

Miközben a legutóbbi világjárvány kiterjed a világra, nagy jelentőségű, hogy megismerjük azokat a javallatokat, amelyeket Rudolf Steiner adott az influenza-szerű betegségekre. A tudásnak ezzel az arénájával felkészültek és bizonyos mértékig viszonylag biztonságban lehetünk a hatásaitól.
covid-19-02

fejkép forrása: furman.edu

Miközben a legutóbbi világjárvány kiterjed a világra, nagy jelentőségű, hogy megismerjük azokat a javallatokat, amelyeket Rudolf Steiner adott az influenza-szerű betegségekre. A tudásnak ezzel az arénájával felkészültek és bizonyos mértékig viszonylag biztonságban lehetünk a hatásaitól.

Mielőtt itt lefektetnénk a Steiner-indikációkat, hogy áttanulmányozhassuk, érdemes áttekinteni néhány, a média által a koronavírusról (az állatokból származó és az emberekre átvihető vírus általános elnevezése) közzétett aktuális gondolatot és spekulációt – szem előtt tartva, hogy ez az információcsomag nagyrészt a modern materialista hegemónia része. Az influenzákra vonatkozó szokásos félretájékoztatások Steiner száz évvel ezelőtti jelzései ellenére továbbra is uralkodnak, – hogy a betegség a vírus-aspektus szerint terjed (nem így van, mondja Steiner – erről bővebben később); hogy a higiénés hadviselés nehézfegyverzetére van szükség; hogy a elszigetelés elengedhetetlen, stb.

A mainstream-sugárút ötletein kívül vannak további spekulációk is azzal kapcsolatban, hogy ezt a betegséget (nem fogom vírusnak nevezni, mert nem így terjed) valószínűleg egy laborban „fegyveresítették”. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Majd kiderül. És ha így is volna, – ha egyszer már megértettük Steiner jelzéseit,- egyébként akkor sem számít, a viszonylagos biztonság szempontjából. Nos, akkor ott van az a gondolat, hogy bárhol is fordultak elő ezek a modern pandémiák, általában onnan indultak el, ahol szerepet játszott valamilyen csúcstechnológiás sugárzás. Ebben az esetben az 5G-technológia első bevezetésére állítólag Vuhan tartományban került sor. Ez a tényező nagyon fontos szempont lehet. Az invazív sugárzási technológia kérdése azonban egy másik cikket is kitenne. És mindenesetre, Steiner jelzései továbbra is rendkívül fontosak.

Steiner utalásai az influenza-szerű betegségekre

Bárki, akit a Covid-19, vagy bármilyen más, influenza-szerű betegség iránt érdeklődik, Steiner anyagában relevánsabb információkat fedezhet fel az egészségre és a betegségre vonatkozóan, mint ami másutt elérhető, az átfogó kép megértése szempontjából.

Ha a Steiner által adott jelzéseket követjük, áttekintve az egész antropozófiai anyagot, és aztán tovább gyakoroljuk képességünket, hogy mélyebbre merüljünk, akkor a következő felismerésekre jutunk:

 • a Covid-19 eredete valószínűleg a terület általános asztrális mezőjének (és a lakosság közül is sokaknak) a szenvedő állatok miatt történő degradálódásából adódik. Kínában a hatalmas iparosított farmgazdálkodás egy ideje rontja az állatok életminőségét.
 • mind a vuhani laboratóriumban folyó munka során, mind a helyi állatpiacon jelen voltak szenvedő állatok és/vagy állati húskészítmények. A legtöbb laboratóriumi munka esetében általában szenvedés van jelen az állatokon végzett kísérletek, valamint a ketrecben történő szállítás során. Az állatpiac esetében, ahol valószínűleg a nem megfelelő tárolás miatt szenvedő állatok húsát értékesítették, Steiner megállapította, hogy az állatok szenvedése beleéli magát a húsba. Cserébe ez a szenvedés azonban megmarad azoknak azon emberek asztráltestében, akik a húst fogyasztják, amíg azt ki nem purgálják onnan. Az asztráltest megtisztításának egyik módja, ha elkapunk egy súlyos betegséget.
 • röviden: az állati szenvedés a „tömeghúsban”, tojásban stb. él és az emberi asztráltestbe kerül.
 • a vírus maga nem ad át betegséget – csak kísérőként csatlakozik a menethez (bővebben lásd alább).
 • a betegség átjut az emberi asztráltest közvetítésével az asztráltestek kapcsolataiba, vagy éppen csak az általános asztrális mezőn keresztül bárhova, ahol elegendő meggyengülés képződik.
 • vannak egyéb olyan okok is, amelyeket tekintetbe kell venni, melyek annak az állapotnak a létrejöttét indukálják, hogy a betegséget elkapjuk- ezek többek között olyasmiket tartalmaznak, mint például: „rettenetes” képek bevitele (a videojátékokban és sok filmben gyakori); [lásd 1. jegyzet] túlzott fehérjebevitel; hideg, elvont gondolkodás (az antropozófiai törekvések ezek szerint akkor nagy ellenszerei ennek); a betegségtől való félelem; a lélekbe ágyazott félelem vagy trauma; az elmúlt életekből eredő karma, amely az alábbiak bármelyikéből eredően degradálódást von magával: túlságosan materialista gondolkodás, erkölcstelen viszonyulás okkult titkos bölcsességekhez vagy részvétel a lelket károsító tevékenységekben.

Itt szeretném hozzátenni, hogy bár ezt a listát lehet, hogy valaki „lefedi”, de akkor is elkaphat egy influenzát, ha tisztulásra van szüksége (toxinok, rákkeltő anyagok stb. miatt). Akkor a betegség áldás, és segít megelőzni még rosszabb dolgokat (vegyük észre a rákos megbetegedések emelkedését, melynek okai közt – hozzátenném – ott van az influenza-oltás is).

A fenti megfontolások szem előtt tartásával, ha valaki érintett lesz és megfelel a tényezők listájának, ha mégis megkapja a betegséget, az áldásnak tekinthető. A betegséget, ami gyógyszer a lélek szintjén.

Az antropozófia, korunk szupergyógymódja, jól szolgál. Ugyanúgy, mint a meditációs gyakorlatok.

Azok, akik tömegtermelésből származó húst és tojást fogyasztanak, vagy bármilyen szenvedő állati energiát tartalmazó ételt fogyasztanak, a leginkább fogékonyak a betegséggel való megfertőződésre – vagy legalábbis közülük kerülhetnek ki a legsúlyosabb esetek.

Eközben – itt van néhány kulcsfontosságú kérdés, amit tovább kell vinni – mi van itt elfedve, miközben annyira odafigyelnek erre a kérdésre? Valami rejtett agendának kell lennie. Vagy az a helyzet, ahogyan azt egyesek felvetették, hogy a színfalak mögött rejtett hatalmak a digitális valutarendszerre való átállást akarják elősegíteni, mivel a várható pénzügyi zavarok, melyeket el kell szenvednünk, előkészíthetik az utat azáltal, hogy lehetővé teszik ezt a radikális új rendszert?

És feltehetjük a kérdést, hogy az emberiségben milyen mértékű a feltámadó félelem, amint azt a tömegek reagálásának módja bizonyítja – maszkokat keresnek, és lehetővé teszik a környezetük lepermetezését mindazzal a mérgező anyaggal (de mit is kell megölni?) – ami csak erősíti a járványt?

Néhány további szempont szellemtudományos megközelítésből

Gondoljuk csak meg: ha a betegséget nem a vírus továbbítja, akkor ez az egész összpontosítás a vírusra nem más, mint elterelő manőver. A vírus csak csatlakozik a menethez.

Steiner a következőképpen írja le a helyzetet: amikor esik, sok víz gyűlik össze, a békák szaporodnak és népesednek. De nem állítjuk azt, hogy a békák okozták az esőt. Aki azt állítja, hogy a vírus okozza a betegséget, ugyanazt a hibát követi el.

A materialista nézőpont miatt úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben kell lennie valaminek, egy vírusnak, ami a betegséget okozza.

Tehát visszaemlékezve a Steiner-listára – az a 150.000 ember, akik (március közepéig)  elkapták a betegséget, valószínűleg elgyengült asztráltesttel rendelkeztek – tömegtermelésből származó húst ettek, „rettenetes” képeket vittek a tudatukba [lásd: 1. jegyzet], félelmet és/vagy traumát hordoztak, a materialista gondolatok korlátai közt tartották magukat, vagy egyszerűen szükségük volt egy nagytakarításra.

Ha a fentiek mindegyike igaz – és minden bizonnyal nagy esély van rá, tekintettel Steiner anyagának szigorú és megbízható valódiságára -, hogyan lehet ezt a forgatókönyvet közvetíteni a nagyközönség számára?

És milyen mértékben kell az emberiség többségének mindezzel kapcsolatban sötétségben maradnia, hogy a dráma végbemenjen, és mindent learasson, amire úgy látszik, szükségük van, a materialista agenda által kikövezett nehéz út által?

Annak a cikknek, mely szerepel a „2019 legjobb amerikai tudományos és természetrajzi írásai” válogatásában, melynek a címe „Nyomozás a papírok közt: Élet és halál hiányos orvosi nyilvántartások miatt” a középpontjában az áll, hogy az „orvosi műhiba” [lásd: 1. jegyzet] az Egyesült Államokban a harmadik legfontosabb halálok – a szívbetegségek és a rák után. Ezt szem előtt tartva és felülvizsgálva az influenzaszerű betegségekről szóló Steiner-indikációkat, nézzük meg Konstantin Butejko ukrán orvos munkáját [lásd: 1. jegyzet] – amely jelezte, hogy sok betegség esetén (az asztma csak egy ezek közül, de ez több más betegséget is befolyásol) NEM arra van szükség, hogy növeljük az oxigén mennyiségét, – amint ehhez az egészségügyi intézményrendszer ragaszkodik – hanem hogy a test természetes úton növelje a CO2 -szintjét.

Aztán feltehetjük a kérdést, hogy sok, a Covid-19 betegségben szenvedő beteg halálának lehet-e orvosi műhiba az oka. Ez a gondolat akkor merült fel bennem, amikor láttam egy kínai orvos képét, aki meghalt, amikor oxigénmaszkot kapott.

De ez egy bonyolult birodalomba vezet bennünket, mely túlmutat az orvostudomány határain. Egyre erősebb és erősebb felszólítást kapunk arra, hogy vállaljunk felelősséget saját individuális egészségünkért és jóllétünkért.

A szellemtudományból leszűrt egyéb szempontok

Mindig egyre többet kell tekintetbe venni. Steiner azt állította, hogy a fertőző betegségek megkapásához nagyobb hajlandóságot eredményeznek egy előző élet rossz szokásai. Ad egy példát is, a hunok európai invázióját, amely hozzájárult a lepra kialakulásához. A hunokban lévő degenerált asztrális erők (amelyek viszont egy korábban lehanyatlott civilizációban leélt életek bukott állapotából származnak – amely civilizáció misztériumbölcsességét elárulták és visszaéltek vele) belejátszottak a félelem és terror által legyengített európaiakba, mely állapot megnyitotta a kaput az asztrális behatás előtt. Az európaiak, akiket a betegség a leginkább sújtott, szintén rendelkeztek előző életbeli legyengítő élethelyzetekkel.

A reinkarnációs arénában egy másik kulcsfontosságú elem az, hogy az a személy, aki egyik életében egyértelmű materialista gondolkodásmódban van, a következő életében hajlamosabb lesz fertőző betegségekre.

Az egész forgatókönyv összetett. Ha valaki éppenséggel „negatív számlát” hoz át magával az egyik előző életéből, akkor ennek meg kell fizetnie az árát. Eszerint az eredmény valóban a lehető legjobb, mivel lehetőséget ad arra, hogy egyensúlyba kerüljön az illető az ebben az életében lezajló teljes utazása által – ebben a hihetetlen szépségű és bölcsességű életben, amelyet a legtökéletesebb magasabb lények terveztek meg.

Steiner leírta, hogy a járvány kiindulása miként alakulhat ki a valótlanság (hazugság) által lerontott asztrális mezőből is. „Képzeljünk el egy olyan népet, amely teljes egészében hazugokból áll, és az asztrális síkot kizárólag az ennek megfelelő démonok népesítik be majd, és ezek a démonok képesek lennének kifejeződni a járványra való alkati hajlamban. Így létezik egy bizonyos baktériumfaj, amely a fertőző betegségek hordozója; ezek a lények az emberek által elmondott hazugságok gyümölcsei; nem mások, mint a hazugság által generált, fizikailag megtestesült démonok. „ (GA 99–6.)

Steiner azt is kijelentette: „Itt semmi nem szól a baktériumelmélettel szemben, amely bizonyos mértékig nagyon hasznos. A baktériumok itt vagy ott történő kialakulásának különféle módjaiból természetesen sok mindent megtudhatunk; diagnózis céljából általában sok információ beszerezhető. Semmilyen módon nem akarok semmit sem mondani a hivatalos orvoslás ellen, kivéve azt, hogy ki kell tágítani és tovább kell fejleszteni, ha elérkezik bizonyos határokhoz – és tovább lehet fejleszteni, ha az antropozófia szempontjai alkalmazhatók rá. ” (GA 319 – Egészségügyi polaritások)

Steiner a babonákban való múltbeli hitet a modern tudományos baktériumelmélettel hasonlította össze: „Nem kívánom fenntartani az ősi babonákat, (…) sem azt, hogy támogassam a modern babonákat, amelyek szerint a bacilusok és a baktériumok okozzák a különböző betegségeket. Nincs szükségünk ma annak mérlegelésére, hogy valójában a korábbi idők spiritualisztikus babonáinak eredményeivel vagy a materializmus babonáival szembesülünk-e. ” (GA 314 – A higiénia, mint társadalmi probléma)

Steiner itt rátapint a lényegre. Mivel materialista időkben élünk, ragaszkodunk a materializmus babonáihoz. Ezáltal a pánikkeltő ​​erők hanyatt-homlok rohannak előre.

Képzelje el, hogyan játszódna le ez az egész, ha az emberiség ráhangolódna a helyzet valóságára. Felkarolnánk a szellemtudományt, elgondolkodnánk Steiner jelzésein, és elkezdenénk tisztelni az asztrális birodalmat, ahelyett, hogy folytatnánk annak letámadását.

Ha egyszer a tudatosság megszabadult azoktól az illúzióktól, amelyekre most fókuszál, micsoda gondolati arénával kezdhetnénk el foglalkozni? A következő részletben Steiner azt ábrázolja, hogy az emberi gondolkodásmód egyik véglete – a félelem vagy a szeretet – hogyan játszódhat le: „Minden parazita luciferi vagy ahrimáni eredetű… Van valami, mint említettem, ami nagyon hasznos az ahrimáni lények számára, amikor meg akarják fertőzni az emberi testet. Tegyük fel, hogy járvány vagy pestis idején élünk. Természetesen ilyen időkben másokról kell gondoskodnunk, és erős emberi közösség vagy együttműködés jön létre, mivel a karmikus körülmények éppen olyanok lehetnek, hogy az a személy, aki az egyéni életében a legkevésbé valószínű, hogy megbetegszik, áldozatául esik… Ha betegek vagy haldoklók között élünk, és be kell szívnunk ezeket a képeket, amelyek körülvesznek minket, majd ezekkel a képekkel a tudatunkban alszunk el, és ha ezekhez semmi más nem kapcsolódik, csak az önző félelem, akkor a lélekben az ezen képekből létrejövő képzetek alvás közben megtelnek ezzel az önző félelemmel, és ez lehetővé teszi, hogy ártalmas erők jussanak be az emberi testbe. A félelem képzete valóban az ezt erősítő erő. Ha nemes hajlandóság van jelen, hogy ezáltal az egoista félelem visszavonuljon, és a mások iránti szeretetteljes segítség váljon uralkodóvá, és az áloméletbe nem félelmetes képzetekkel, hanem a szeretetteljes segítség által kiváltott hatásokkal lépünk, ez pusztulást jelent az emberiség ahrimáni ellenségei számára. Teljesen igaz, hogy egy ilyen hozzáállás bátorításával véget vethetünk a járványoknak, ha magatartásunkat ennek megfelelően szabályozzuk. „ (GA 154 – Szellemi / fizikai szinopszis)

Zárógondolatok

Azok, akik Rudolf Steiner szellemtudományát tanulmányozzák és tartják magukat a jelzéseihez, jobban fognak boldogulni, mint a tömegek. Vagy nem fognak megfertőződni a betegségtől, vagy jellemzően sértetlenül esnek át rajta, és erősebbek lesznek, mint valaha.

Tehát vannak olyan gyógymódok is, amelyek segíthetnek az ember finom testburkai egyensúlyának helyreállításában, és így munkálkodni az egyén saját szervezetének mögöttes, formáló elemein. Korunk materialista tudománya (a tudomány, amely összeszövődik a gyógyszeripari tőkével) azt állítja, hogy a homeopátiás gyógyszerek placebók, és hogy azok, akik ilyen gyógyszert használnak (pl. a Weleda Infludo eszükbe jut), nincsenek kapcsolatban a valósággal.

De ki az, aki kapcsolatban áll modern korunk világméretű „járványának” valódi háttéráramlataival?

Ma fontosabb kérdés a Covid-19-nél a félelem világméretű légköre, amely megragad mindenkit. E kérdés kezelésmódja egy külön cikket kitenne. Egyelőre lemondva erről, álljon itt ennek a rövid változata: a masszív félelemkeltés egy terrorból és illúzióból álló tengert hoz létre. Ez beszennyezi az emberiség közös asztrális mezőjét és vele a Földét is.

Az egyének megszólítást kapnak, hogy megvédjék magukat ennek hatásaival szemben, beleértve az ébrenlét és az alvás idejét (amikor alszunk, asztráltestünk és énünk elválik a fizikai és az éterttesttől, és az asztrális birodalomban tesz utazást, ott találkozik korunk materializmusának elsötétült erőivel, és most az ehhez hozzáadott félelem-arénával. Észrevetted-e a sötétebb energiát ébredéskor, mióta a Covid-19-ügy globálissá vált?).

Íme néhány mód arra, hogy kitisztítsuk magunkból a félelmet (és a materializmust), és akár hozzájárulhassunk az asztrális mező sötét arénájának átfordításához is a következőkkel: az antropozófia napi tanulmányozásával, amely hatékonyan és jótékony módon változtatja meg a tudatosságot; annak szellemi útjával járó gyakorlatok gyakorlásával (lásd például a „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” és más műveket); a „Bátorság meditáció” elindításával [lásd a 4. jegyzetet]; annak megvizsgálásával, hogy az illúzió, a maya miként játszik bele ezekbe a kérdésekbe, és felismerve, mi történik valójában a világon és az ezen eseményekkel határos szellemi birodalomban; és köszönet mondásával mind az elénk tárt kérdésekért, mind a sötét atmoszféráért, amellyel meg kell küzdenünk – mert az ilyen dolgokkal való találkozás során kapunk lehetőséget a bennünk alvó erők felébresztésére és az egymásért való együttérzésre a kihívással szemben.

Ezek a tételek bizonyos módon csupán néhány módszer megnevezését szolgálják, amikkel tovább haladhatunk. A kérdéseket tovább tudjuk vinni, és még több felfedezésre jutni.

 

Josef Graf 16 különféle antropozófiai témát kínál a Vancouver-szigeti (BC) Cowichan-völgyben. Kapcsolat: jgraf5@yahoo.ca

________________________________________

 1. A „rettenetes” képek befogadásának kérdésében Rudolf Steiner kijelentette, hogy az antropozófusok nézhetnek filmeket, de kényszeríteniük kell magukat arra, hogy a filmet utána „visszaforgassák” egy meditatív diszciplína segítségével, amely hasonló az esténkénti visszatekintésünkhöz („rückschau”). . Ez egy 10–15 perces mentális gyakorlatot jelent a film visszafelé pörgetve történő áttekintésével – ezáltal kitisztítva meg az asztráltest élményét, csökkentve ezzel az asztrális burok „meggyengítésének” szintjét.
 2. Vannak, akik vitatják, hogy az orvosi műhiba lenne az első számú halálok Nyugaton. Ez azonban akkor válik egyértelművé, ha a hivatalos halálozási rátához hozzáadjuk azokat az eseteket, amikor a beteg halálának okaként „szívrohamot” vagy „veseelégtelenséget” tüntetnek fel, és így tovább, amikor a kiváltó ok lehet a túl sok gyógyszer felírása és (a spirituális tudomány fényében) a megkérdőjelezhető kezelésmódok alkalmazása.
  Az Egyesült Államokban a halálozási rátáról és a műhibával kapcsolatos kérdésekről ehhez a cikkhez eredetileg az itt található információkból merítettünk: A „Legjobb amerikai tudományos és természetrajzi írások” 2019. évi kiadásának „Nyomozás a papírok közt: Élet és halál hiányos orvosi nyilvántartások miatt” című részéből: https://undark.org/2018/09/24/medical-records-fragmentation-health-care/
 1. Konstantin Butejko ukrán orvos egy olyan légzőgyakorlat úttörője, amely asztmás betegeknél történt alkalmazása során lehetővé tette számukra, hogy nélkülözzék az inhalátorukat és gyógyszerek nélkül éljenek, a szervezetükben a szén-dioxid természetes módon való növelésének köszönhetően.
  Butejko ahhoz az elmélethez tartja magát, mely szerint az asztmás állapotú ember szelleme indukálja az asztmás állapotot, mivel annak az embernek magasabb CO2 – szintre van szüksége. Tehát a légzést korlátozzuk ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ehelyett az egészségügyi emberek beavatkoznak és nyomják az oxigént, és eladják az inhalátorokat, hogy (a betegek) életük hátralévő részében azt használják, és így tovább.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Buteyko_method/
 1. A „Bátorság meditáció” megtalálható Steiner nevére való rákereséssel. Vagy az első sorra: „Ki kell töröljük a lélekből az összes félelmet és terrort …” És így kezdődik egy másik Spruch, amely ehhez jól passzol: „Isten szelleme töltse el énemet…”. E kettő kombinációja erőteljes hatással van asztráltestünk megtisztítására, és jól alvás előtt végezni. Ezzel megáldjuk a közös asztrális mezőt, és jobban fogunk aludni.

Az oldalt utoljára 2020. március 15-én frissítették.

Fordította: Ertsey Attila

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest