Hírek

Budapest válaszol Berlinnek – videó

Míg a Goetheanum hallgat, a német népben felébredt szabadságimpulzusra egy maroknyi antropozófus válaszolt, és bekapcsolódtak abba a világméretű szabadságharcba, melynek tétje az emberiség jövője.

tovább

2020. 2. lapszám

Emberiséghúsvét.
Ez 2020 tavaszának lenyomata, ennek vagyunk részesei.
Egy évvel vagyunk a Notre Dame leégése után. Idézzük csak fel a tavalyi Nagyhétfő eseményeit:
„A templomhajó némán hallgatta, amint födéme fölött tombolt a pokol. A boltíveken csak egy oszlopköznyi födém omlott le, ott lehetett felfelé látni a tomboló tüzet. Mintha két szféra találkozott volna. A szelíd és szenvedő belső, és a fölötte dáridót ülő ellenlábas. Az oltár fölött végig fehér kereszt világított.”

tovább

2020. 1. lapszám

Koronavírus és 5G. Napjaink forró témái. S lassan az is kiderül: a kettő rejtett szálakon összefügg. Fontos, hogy jelen legyünk, képben legyünk. Mi folyik itt?
Különös aktualitást ad az ügynek, hogy legutóbbi számainkban következetesen tárgyaljuk a betegségek célját és értelmét. A  betegségek − mint arra Daphné von Boch kiváló írása rámutat (II. részét e számunk közli) − a szellemi világ ajándékai, melyek által fejlődhetünk.

tovább