2019. 2. lapszám

Lapunk elhatározása, hogy korunk talán legjelentősebb koponyája, Alexander Caspar összes írását megjelentessük magyarul. Ezen írások megértésén, befogadásán múlik a közelgő katasztrófa megelőzése illetve bekövetkezte. Ennek oka gondolkodási képességünk elgyengülése, elmaradása a kor követelményeitől. Gerald Brei kifejezése – Europa am Abgrund – Európa a szakadékban, a romlásban – igen pontos. Amiről Caspar beszél, az nem közelíthető...

Elolvasom

Átérezve a hazai oktatás súlyos helyzetét és egyetértve a tűzoltást szolgáló követelések fontosságával, alulírott civilek, szülők és pedagógusok szükségét érezzük a megszólalásnak, hogy az átmeneti intézkedéseken túl tekintve, a valódi megoldások felé vezető úton elindulhassunk. Mi, akik e levelet fogalmaztuk, rendelkezünk tapasztalatokkal az állami oktatás és a Waldorf-pedagógia területén, mint szülők és oktatók egyaránt....

Elolvasom

2004-ben két magánvállalkozó megalapította a Natura-Budapest Kft. Kereskedelmi és szolgáltató céget azzal a feladattal egybekötve, hogy a Rudolf Steiner által kikutatott és 1898-1919 között nyilvánosságra hozott szociális törvények értelmében kísérletet folytasson egy ezen törvények alapján működő új vállalkozási forma és munkaközösség megteremtésére. Csak kísérletről lehetett szó, mert a jelenlegi társadalmi környezet és az ország törvényei...

Elolvasom

Egészséges társadalmi változás nem jöhet létre kívülről, adományként, hanem csak az egész nép folyamatos küzdelmének eredményeként. A múlt tapasztalataiból belátható a fejlődés iránya: az állam fokozatos kivonulása a gazdaság és a kultúra egész területéről, a gazdaság és kultúra önrendelkezésének megteremtése. Ehhez "nem több piacra, hanem új eszmékre" van szükség....

Elolvasom

„Az emberek mechanikus erők szolgáivá süllyednek, brutalitásuk fokozódik, míg lelki erőik gyengülnek." A Huszadik századi dokumentumok I. és II. részében ismertettük Rudolf Steiner 1917 júliusában Ausztria-Magyarország királyához és miniszterelnökéhez eljuttatott Memorandumát az általa hozzáfűzött magyarázatokkal. Rudolf Steiner meg volt győződve arról, hogy a memorandumban felvázolt társadalmi politikai eszmék alapját képezhetik a központi hatalmak külpolitikájának, és egy olyan...

Elolvasom

MENU