Alexander Caspar – Gyakorlati eljárások

A társadalom tagozódik az önigazgatás alatt álló területeken - szellemi élet, jogi élet, gazdasági élet - belül, melyek egymásba hatnak, mint például az első kettő a gazdaságban mint a tőke és a munka igazgatásával bír.
ertsey-es-caspar
 • A gazdák a közös valutaterületen összefognak regionálisan a termelés szempontjai mentén mint az üzemek tulajdonosai. A regionális üzemek társulnak egymással egy mezőgazdasági egységgé. Ez megállapítja a termelés mennyiségéből, hogy hány embert tud felszabadítani a mezőgazdaságon kívülre. Ebből megállapítja az ő szociálkvóta-kigazdálkodását(-kitermelését).
 • Az ipari és szolgáltatóüzemek ágazatonként társulnak egymással és ezek ismét egymással
 • Szervezési előkészítés után a mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatások képviselői kapcsolatba lépnek az oktatási intézményekkel és a jelenlegi központi kormányzattal.
 • Az új pénzteremtés: a pénzmennyiség a népességszámhoz kötendő; az individuumok nevén lévő, a közös valutaterületen nyitott számlákra való hitelezés, azok szociálkvótáival.
 • A valutaterületen lévő bank pusztán pénzkönyvelést végez.
 • A vállalkozások materiális termelésére vonatkozó számlavezetésének kettéválasztása bevételi és kiadási számlákra.
 • Az új mérlegkészítés a vállalkozásokban, a kvótakigazdálkodás(-kitermelés) alapján annak tagolására kölcsönpénzre és ajándékpénzre
 • A mezőgazdaság és az ipar árképzésének figyelése tekintettel azok kvótakitermelésére.
 • Annak figyelése, hogy a munkavégzők és az ajándékpénzt keresők viszonya a kvótakitermelés tekintetében átlagosan mennyire tér el.
 • Ebből adott esetben társulásos módon kialkudott termelésáthelyezések következnek, mindig a kvótateljesítés céljából.
 • A termelőeszközök tulajdonviszonyának időleges megváltoztatása, beleértve az egyes személyek földtulajdonát.
 • A termelőeszközök átruházása nem jár együtt pénzmozgással.
 • A társadalom tagozódik az önigazgatás alatt álló területeken – szellemi élet, jogi élet, gazdasági élet – belül, melyek egymásba hatnak, mint például az első kettő a gazdaságban mint a tőke és a munka igazgatásával bír.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest