2023. 4. lapszám

europai-kozep-2023-04-tel-slide

Közép-Európa feltámadása

Szerkesztői bevezető

Történelmi jelentőségű demonstrációt tartottak november 5-én a Kossuthtéren. A mintegy ezer főt számláló közönség Magyarország WHO-ból való kilépését követelte. Nem csak a WHO-ról van szó. A WHO által tervezett globális pandémia-szerződés aláírása esetén a tagországok elvesztik szuverenitásukat, és betagozódnak a leendő világkormány előszobájába, amit a szerződés szövege nyíltan meg is fogalmaz. Az esemény jelentősége azonban még ennél is nagyobb. Először Rudolf Steiner hívta fel a figyelmet Memorandumában arra a tényre, hogy az egységállam történelmi ideje lejárt, és Közép-Európa feladata a hármas tagozódású szociális organizmus eszméjének felismerése és megvalósítása. Ez az impulzus mára globális ébredéshez vezetett. Az ellenerők természetesen megmozdultak, és megkezdődött az a százéves háború, amit Renate Riemeck úgy jellemzett, mint egy Közép-Európa ellen indított megsemmisítő háborút. Ez a háború ma is tart, de már több mint egy évszázada, és egy új nevet kapott, mely hosszabb küzdelmet vetít előre: harc az orosz kultúrcsíráért. És 2023-ban itt, Budapesten találkoztak Közép-Európa népeinek képviselői, hogy artikulálják: nem kérünk a globális egységállamból, saját kezünkbe akarjuk venni az életünket. A felszólalók és a közönség soraiban voltaksvájciak, osztrákok, szlovének, szlovákok, németek, románok és magyarok. A háttérhatalom által egy évszázada egymásnak ugrasztott népek képviselői egy közös cél érdekében utaztak ide. Egy új Európa érdekében, mert a háború mindannyiunk, Európa és az egész emberiség ellen folyik. Nem mellékes körülmény, hogy november 17-én az újonnan megválasztott szlovák kormányfő programbeszédében kijelentette: nem fogja támogatni az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a pandémiák elleni harc irányításában való felhatalmazását, a szuverén államokkal szembeni megerősítését. A Steiner által megfogalmazott hármas feladat – 1. a hazugságok leleplezése; 2. a Közép-Európára vonatkozó igazság felmutatása; 3. az ebből fakadó teendők megvalósítása – első tétele kipipálva. A további feladat a fejlődési perspektíva felvázolása. És ebben ma az antropozófia lehet az egyetlen életképes vezérfonal. ADerEuropäer folyóirat, a győri Forrás Waldorf-iskola és lapunk együttműködéséből létrejött Européer Szombatok október 21-i szemináriuma is ezt a célt szolgálta.

Közeleg a kulminációs pont.

Ezt jelzi Orbán Viktor Zürichben, a Weltwoche meghívására tartott beszédjében. Óvatos jelzés arra, hogy a Nyugat hanyatlása megkezdődött, és mi nem akarunk ebben részt venni. Amikor a svájci újságíró megkérdezte, mi a véleménye Svájc esetleges EU-tagságáról, a miniszterelnök válasza kurta volt, és lényegretörő: „Think twice.” Gondolják át kétszer. Kimondatlanul ott lebeg a levegőben Magyarország kilépésének lehetősége a Nyugat szövetségi rendszeréből, egy közelgő, kedvező történelmi pillanatban.

2023 decemberének aktualitása az Alapkő-meditáció születésének és a Társaság újraalapításának 100. évfordulója. Az eseményt két írással köszöntjük: Thomas Meyer egy eddig ismeretlen,Rudolf Meyertől származó levélhezfűzött jegyzetével és az Alapkő-meditáció új fordításával, Korcsog Balázs tollából.Meyer írásából egy fontos párhuzam olvasható ki: Rudolf Steiner egy évszázada egy, a maihoz kísértetiesen hasonló pillanatot élt át. Idézzük: „A Karácsonyi Gyűlést nem fogadják be. Még van egy kis ideje. De ha őszig (vagy októberig? vagy Mihály-napig? – valószínűleg azt mondta: őszig) nem fogadják be, akkor jönnek az ahrimáni erők.”

Az időablak zárulóban van. Egy kulminációs pont közeleg. Az asztrológia is jelez, de tartalom nélkül, jövő tavasszal fog történni valami. De mi az a valami? Ezt csak az látja, aki a történelmi jelenléttudatot elérte. A „Mozaikok”-ban rávilágítunk az ellenfél által már nem is takargatott forgatókönyvre, mely 2024 tavaszán akarja ránk csapni a digitális börtöncella ajtaját. És mellétesszük a saját forgatókönyvet. Mennyi időnk van?

Lapunk valamennyi írása élesen aktuális. Steiner munkásbizottságokkal folytatott vitaestjeinek utolsó darabja–Kádas Katalin kitűnő fordításában – iránymutatást ad a társulásos gazdaság mai csíráinak. Zajti Ferenc írása, a „Kiegyenlítődés – kiengesztelődés” a lehető legvilágosabban írja körül a jelenkor paradox valóságát, az angolszász népszellem missziójának és a hatalmi törekvéseknek a sajátos keveredését, amelybenkulcsfontosságú a Közép szerepe. Ez ma, a könnyen felkorbácsolható indulatok korában a legnehezebb feladat. Kiss Eszter írása összevetve a Goetheanum orvosi szekciójának a WHO-val kötött együttműködésével erős kontrasztot mutat. Különösen most, amikor a háttérhatalom kezdi elengedni a Covid-narratívát.

Andreas Neider írása Az elektronikus Doppelgängerről, Varga Márta fordításában, a testünkbe költözött Doppelgänger-lény mellett a külsőben megjelenő és velünk lassan összenövő számítógépet és annak hatását írja le. Ez egy feladatot jelöl ki számunkra: „A természet-alattit, mint olyant, fel kell fogni. Erre csak akkor képes az ember, ha a szellemi megismerésben legalább olyan magasra emelkedik a földönkívüli természet-felettihez, mint amilyen mélyre a technikával a természet-alattiba süllyedt…” Vagyis csak így tudjuk behozni azt a lemaradást, amennyivel szellemi-kulturális fejlődésünk lemaradt a technika fejlődése mögött.

  1. Ekler Ágnes a vajas-mézes kenyér példáján a megkülönböztető képességről ír, melynek kifejlesztése ma elengedhetetlen feladatunk. Csécs Mónika pedig ismét bevilágít a természet rejtett működésébe, ami előlünk, városi emberek elől jobbára el van takarva. Ha visszatalálunk a természet és az ember kozmikus összeszövődöttségének tudatáig, beteljesül a Küszöb őre felszólítása: „Ember, ismerd meg önmagad!”

Zajti Ferenc jóvoltából olvasóink folyamatosan nyomon követhetik lapunk gazdasági helyzetét. Alapállásunk világos: a szabad szellemi élet orgánuma szeretnénk maradni, ezért nem pályázunk állami támogatásra, és nem fogadunk el filantrópoktól sem célzott adományokat. Lapunkat ajándékpénzből, azaz önkéntes támogatók adományaiból és az eladási-előfizetési bevételekből tartjuk fenn. Támogatóink száma és támogatásuk mértéke csökken. Ha az okokon gondolkodunk, ennek három konzekvenciája lehet:

  1. Új stratégiát választani az olvasói tábor növelésére, mert ha két-háromszor annyian olvasnának, a probléma megoldódna.
  2. Áremelés.
  3. A lap megszüntetése.

Együttgondolkodásra hívjuk olvasóinkat. Ez szorosan összefügg az előttünk álló, történelmi léptékű változások lehetőségével.

 

Ertsey Attila

 

A tartalomból:

2 | Szerkesztői bevezető. Közép-Európa feltámadása.
Ertsey Attila

4 | Mozaikok és perspektívák. 2023. október–december
Ertsey Attila

10 | Rudolf Steiner: Üzemi tanácsok és szocializálás
Vitaestek Stuttgart nagyüzemeinek munkásbizottságaival
Hetedik vitaest. Stuttgart, 1919. július 17.

26 | Rudolf Steiner háttérbe szorított kijelentései a Karácsonyi
Gyűlésről. Rudolf Meyer levélrészletével
Jakob Streit

28 | Alapkő-meditáció, egy holdcsomó után…
Korcsog Balázs

31 | A szellemi hűség képviselete az antropozófus gyógyászatban
dr. Kiss Eszter

34 | A jövő gazdaságának alapvonásai
Andreas Flörsheimer

36 | Hármas tagozódás vagy egy tekintélyelvű világkormány felállítása
Andreas Flörsheimer

40 | Vezérlő gondolatok egy vállalkozás megalapításához (1920. november)
Rudolf Steiner

42 | A kiegyenlítődés – kiengesztelődés
Zajti Ferenc

46 | Az elektronikus Doppelgänger
A hasonmás misztériuma az internet korában. 2. rész
Andreas Neider

51 | Az ember mint teremtő
Gaston Pfister

55 | Beszámoló a lap gazdasági helyzetéről
Zajti Ferenc

56 | Kertek és képek
Ősz kavalkádja. Áttűnések
Csécs Mónika

58 | Tanmese a vajas-mézes kenyérről, a materializmusról és az ezotériáról
G. Ekler Ágnes

 

Lapszám megvásárlása

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest