2022. 2. lapszám

A valós eseményekre érzékeny emberek közt a leggyakoribb kérdés: „Mi a teendő?” E kérdésre az általános válasz az, hogy szellemi iskolázást kell végezni, tanulókörökben dolgozni, s a szellemi megismerési erőfeszítésre kellő időben megjön a válasz, melyből cselekvési impulzus fakad. Mindazonáltal a megismerési eredményeket, melyeket az előttünk járók kiküzdöttek, közzé tesszük.
eu-kozep-2022-02-borito-slide

A bolsevizmus globalizálása

Szerkesztői bevezető

2022 sorsdöntő év. 100 éve tartotta meg Steiner a Nemzetgazdasági kurzust, majd az év vége felé leállította a hármas tagozódás mozgalmát, mivel úgy látta, az időablak ennek megvalósítására bezárult.

Május 2. és 4. közt a győri Waldorf-iskola vendége volt Thomas Meyer, a Der Europäer folyóirat főszerkesztője. Kálmán István figyelt föl Meyerre és lapjára, annak 1996-os alapítását követően. Szerinte Meyer az az individualitás, akinek ma a legnagyobb rálátása van a jelenkori világhelyzetre. Idézzük a Der Europäer 2022. április–májusi számának Szerkesztői bevezetőjét, ami egyúttal összefoglalója is Meyer győri előadásainak. Érdekes adalék, hogy Meyer nyolcéves kisfiának felvételét két bázeli Waldorf-iskola is elutasította, apja felforgató tevékenységének kockázataira hivatkozva. Színtiszta apartheid. Történik ez a Goetheanum közvetlen szomszédságában, az Úr 2022. esztendejében.

„Oroszország, Németország és a Friedman-doktrína

(…) Ez a gyűlölet[1] hasonló a Németországgal és annak akkori vezetőivel szembeni hideg gyűlölethez, amely kezdetben főleg az angol elit körében lángolt fel több mint száz évvel ezelőtt. Ez az elit döntött az első világháború kitöréséről. Aki még nem tájékozódott erről a tényről, olvassa el Gerry Docherty és Jim Macgregor Rejtett történelem című könyvét. A könyv alcíme »Az első világháború titkos eredete«, és ezzel a címmel jelent meg 2014-ben a Kopp Verlag kiadásában. Ez a háború hátteréről valaha kiadott legjobb munka, és kutatásokkal kiválóan megalapozott. Független skót kutatók írták, akiket a németországi sajtó keresztre feszített volna. Skóciában a média elhallgatta, ami talán még rosszabb.

A párhuzam az akkori és a jelenlegi, ukrajnai háborús események között még tovább hatol. Németországot nyugatról és keletről bekerítették, és felesleges mozgósításokkal fenyegették, és csak akkor lendült támadásba, amikor ezeket, különösen az orosz mozgósítást nem vonták vissza. Nem hódításokért, hanem nemzeti létéért harcolt. Hasonlóképpen a mai Oroszországhoz. Minden ígéret ellenére a NATO a kommunizmus bukása óta folyamatosan bekerítette és fenyegette, és (Oroszország) csak akkor csapott oda, amikor Ukrajnát is a NATO általi megszállás fenyegette. A borzalmas háború provokatív NATO-előzményei Nyugaton teljesen el vannak hallgatva, és helyükbe esztelen felháborodások és haszontalan szankciók lépnek.

Ha Németország jelenleg úgy döntött, hogy fegyvereket szállít Ukrajnának, akkor ezzel azoknak az embereknek a reményei teljesülnek be, akik több mint száz éve semmitől se féltek jobban, mint attól, hogy Németország és Oroszország egyesíti erőit. Idézzük az amerikai külpolitikát képviselő agytrösztöt üzemeltető George Friedmant, aki néhány évvel ezelőtt ezt mondta: »Az elmúlt évszázad során az elsődleges érdek Németország és Oroszország kapcsolatát érintette, mert e kettő egyesülése lenne az egyetlen olyan hatalom, amely fenyegethetne minket, és ezért azt kell biztosítani, hogy ez ne történjen meg.«

Ennek »biztosítására« az egyik leghatékonyabb eszköz a NATO. Feladatát első főtitkára, Lord Ismay a következőképpen határozta meg: «To keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down.»

A hosszú távú közép-európai és orosz-szláv fejlődés érdekében továbbra is az ilyen Friedman- és Ismay-doktrína teljes ellentétére kell törekednünk – még akkor is, ha ez a nyugati elitnek nem tetszik.

Ez talán csak a nagy európai katasztrófa után lesz újra lehetséges, amely felé jelenleg minden eszközzel manővereznek.”

Most itt állunk, és megpróbáljuk nemzetünk és Európa számára átadni a Nemzetgazdasági kurzus impulzusát, kiegészítve Alexander Caspar friss kutatási eredményeivel, melyek együttesen lehetővé teszik, hogy – úgy tűnik, Európában és a világon egyedül – Magyarország meglépje a változást. Mission impossible. De Goethe azt mondta: csak a lehetetlenre érdemes vállalkozni. Fel kell ismerni, hogy a Waldorf-iskolák nem egy pedagógiai módszer intézményei, hanem e megújulási impulzus lehetséges közvetítő közegei. Ezért történelmi felelősség nyugszik azon bátor pedagógusok és szülők vállán, akik ezt a feladatot felismerik, és ellene mondanak az államosítási törekvéseknek, a megrendezett Covid-korlátozásoknak, és éber figyelemmel fordulnak e történelmi pillanat üzenete felé.

A valós eseményekre érzékeny emberek közt a leggyakoribb kérdés: „Mi a teendő?” E kérdésre az általános válasz az, hogy szellemi iskolázást kell végezni, tanulókörökben dolgozni, s a szellemi megismerési erőfeszítésre kellő időben megjön a válasz, melyből cselekvési impulzus fakad. Mindazonáltal a megismerési eredményeket, melyeket az előttünk járók kiküzdöttek, közzé tesszük. A konkrétabb kérdésekre – mit tehetünk a jelenkor adta jogi-politikai keretek közt is a társadalmi organizmus gyógyításáért? – válaszul folytatjuk azonos című sorozatunkat, Zajti Ferenc tollából. Ebben a részben megkezdjük egy jegyzet részletekben való közlését. A jegyzetet Stráma Éva készítette a Natura-Budapest Kft. belső stúdiuma során, Kálmán István előadásai alapján. A szöveg rendkívül sűrű és égetően aktuális, ezért következő számainkban ismételten kapcsolódni kívánunk hozzá. E témához tartozik Alexander Caspar legközelebbi munkatársa, Andreas Flörsheimer írása is, mely épp a Magyarország előtt álló lehetőség, a pénzrend új paradigmájához ad konkrét segítséget. Az oktatási rendszer szociálpatológiájához markáns hozzájárulás G. Ekler Ágnes Óra et labora c. írása. Ezen írások támogatják a ma Magyarországon megjelenő csírákat, az állam gondoskodása alól kiszabaduló, az intézményrendszeren kívül születő iniciatívákat, melyek a jövő zálogai. A higiéniai diktatúra két hulláma közt jelentetjük meg Andreas Matner írásának második részét is a vírusok valóságáról, mely révén egy valódi természettudományra alapuló új tudomány, a szellemtudomány kitágított horizontja oszlatja az akadémikus tudomány mára egyre pusztítóbbá váló tévedéseit, Nagy Tibor kiváló fordításában.

Ertsey Attila

_______________________________________________________

1 https://unser-mitteleuropa.com/us-outing-zum-ukraine-krieg-im-chicago-council-for-global-affairs-bereits-2015/ (utalás a Putyin és az oroszok elleni gyűlölködésre)

2 https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_137930.htm Lord Ismayt Winston Churchill ültette oda.


A tartalomból:

2. – Szerkesztői bevezető
A bolsevizmus globalizálása
/Ertsey Attila/

4. – Mozaikok és perspektívák
2022. április–május
/Ertsey Attila/

10. – Harc az orosz kultúrcsíráért
Az orosz nép külső és belső lénye – a jelenlegi események és
jövőbeli missziója fényében(1. rész)
/Korcsog Balázs/

20. – Ertsey Attila beszéde a Szabadság téren,
a szovjet hősi emlékmű előtt, 2022. április 30-án
/Ertsey Attila/

23. – A vírus és énje (2. rész)
A fertőzés mint merkúri találkozás önmagunkkal, és az
önmagunktól való elidegenedés veszélye az új oltási elv
következtében
/Andreas Matner/

30. – Rudolf Steiner: Üzemi tanácsok és szocializálás
Vitaestek Stuttgart nagyüzemeinek munkásbizottságaival
Első vitaest
Stuttgart, 1919. május 22.

42. – Az új pénz
/Andreas Flörsheimer, Dornach (Svájc)/

46. – „Mi a teendő?”(5. rész)
Kálmán István előadásai a szociális kérdésről a Natura-
Budapest Kft. munkatársainak
/Kálmán István/

50. – Óra et labora
Hány órát kell tartson hetente egy tanár?
/G. Ekler Ágnes/

56. – Makovecz Imre és az antropozófiai építészeti impulzus
/Makovecz Imre/

60. – Kertek és képek. Ritmusok (2.)
/Csécs Mónika/

62. – Tanmese a gyújtósról – alapítóknak
/G. Ekler Ágnes/


Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest