2020. 2. lapszám

Emberiséghúsvét. Ez 2020 tavaszának lenyomata, ennek vagyunk részesei. Egy évvel vagyunk a Notre Dame leégése után. Idézzük csak fel a tavalyi Nagyhétfő eseményeit: „A templomhajó némán hallgatta, amint födéme fölött tombolt a pokol. A boltíveken csak egy oszlopköznyi födém omlott le, ott lehetett felfelé látni a tomboló tüzet. Mintha két szféra találkozott volna. A szelíd és szenvedő belső, és a fölötte dáridót ülő ellenlábas. Az oltár fölött végig fehér kereszt világított.”
EK-2020-2-borito-slide

Szerkesztői bevezető

Emberiséghúsvét.

Ez 2020 tavaszának lenyomata, ennek vagyunk részesei.

Egy évvel vagyunk a Notre Dame leégése után. Idézzük csak fel a tavalyi Nagyhétfő eseményeit:

„A templomhajó némán hallgatta, amint födéme fölött tombolt a pokol. A boltíveken csak egy oszlopköznyi födém omlott le, ott lehetett felfelé látni a tomboló tüzet. Mintha két szféra találkozott volna. A szelíd és szenvedő belső, és a fölötte dáridót ülő ellenlábas. Az oltár fölött végig fehér kereszt világított.”

2020. Húsvétvasárnap

„…az Egy Világrend kiépülésének újabb lépéseként lezárták a parkokat, játszótereket, templomokat – Krisztus fellépése óta először. Egy francia papot megbüntettek, mert illegális vigíliát tartott, mintegy negyven hívével együtt, ráadásul maszk nélkül. Nekik fontosabb volt a lelki üdvük, mint a tyúkszaros kis életük. Cserébe ők átélhették a Húsvét misztériumát. 160 euróért megérte, nem? A faluban, ahol töltöttem ezt a tragikus Húsvétot, a polgármester lezárta a játszóteret. Az apák áttörték a kordont és kivitték gyerekeiket játszani. Eljön vajon az is, hogy végignézzük, amikor karhatalom viszi el a renitenseket? Amikor e sorokat leírom, tisztában vagyok vele, hogy rövidesen beperelhetnek, szankcionálhatnak azért, amit itt leírok.”[1]

Támadás alatt áll az Ember. A támadás egyszerre több területet érint, a szellemi életet, a jogrendet és a gazdaságot, valamint a középpontban álló egyént, az individuumot. Támadás éri Krisztust.

Mire e sorokat olvassák, már részben feloldották a zárlatot. Május 8-án még csak azt lehetett érzékelni, hogy a népharag nő, és egyszercsak varázsütésre lazítanak: meg van engedve (sic), hogy lemenjünk a Balatonra és social distancinget tartva másfél méterre egymástól strandolhassunk. Nem itthoni specialitás ez és az ügy körüli politikai csatározások viharok a biliben. Maszkban szörfölnek a tengeren is. Megkezdődött a „rugalmas elszakadás”, a globális hazugságfelhő kezd tarthatatlanná válni, ezért a narratíva finoman átalakul: a hamisított statisztikai adatok közül a kedvezőbbeket húzzák elő. Közben tömegesen fogalmazódnak meg az alternatív médiában a felhívások a „lockdown” és a terror feloldására: „Kinyilvánítjuk, hogy az emberiség véget kell vessen a zárlatoknak és el kell indítsa azok törlését. A zárlatokat fegyverként használták az emberiség ellen. Már nem a fertőzések megelőzéséről van szó, hanem mindannyiunk rabszolgává tételéről és bekerítésünkről a tömeges oltásra, a „kill shot”[2] tömeggyilkosságra/népességcsökkentésre.  Az emberiség ma saját túléléséért harcol. Ha nem kelünk fel elnyomóink ellen, mindannyian rabszolgává válunk és legyilkol a „haláltudomány” ipara és az emberiségellenes globalisták.”[3]

Az origó a járvány, minden innen indult. Pillanatok alatt minden megváltozott. Globális hadiállapot lépett életbe. A pandémiára hivatkozva korlátozzák az egyéni szabadságjogokat. Kijárási, gyülekezési, utazási korlátozás, „social distancing”, személyre szabott megfigyelési rendszerrel, szankcionálással. Aki megsérti, gyilkossági kísérlet vádjával börtönbe juthat. Lapzártakor szavazás előtt a rémhírterjesztési törvény, mely egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja megszegőit. Sok analógia adódik. De a legközelebbi az ikertornyok felrobbantása. Mindazokat, akik bebizonyították, hogy a tornyok nem a repülők becsapódása miatt omlottak össze, hanem irányított robbantás által, összeesküvés-elmélettel vádolják, miközben a legnagyobb, állami szinten készített összeesküvés-elméletet tolták le a világ torkán, hogy igazolják a terror ellen indított háborút. Most is ez történik. Ha életbe lép a törvény, az alapján elsőként Dr. Müller Cecíliát kellene leültetni, nem a legenyhébb fokozatú büntetési tétellel sújtva. Egy országot tart rémületben. Mint az Index írja gúnyosan: „Cecília szerint egy hónapja vagyunk a tömeges megbetegedés előtti utolsó órában.”

Támadás éri az iskolákat, köztük a Waldorfot, az állam világszerte nyomást gyakorol a digitális oktatásra való átállás végrehajtására. Nincs kényszer, de nyomás van, és önkéntes menetelés a vágóhídra. Kiskorúsítva lettünk, akiket fegyelmezni kell. És hagyjuk. Home office, távgyógyítás, digitalizáció, 5G telepítés rohamtempóban, s majd kötelező oltatás, mikrochip-beépítés. A háztartásokban megugrik a számítógépek száma, nagyobb sávszélesség kell, hogy a monitorok előtt ülő családok távdolgozhassanak, távtanulhassanak. De Orwell óta tudjuk, hogy nemcsak mi nézzük a tévét, az is néz minket. Most mindenki a monitor látókörébe került.

Árad a szeretet. , #maradjotthon, #vigyázzunkegymásra, #megtudjukcsinálni, #gondolunkrátok, #nemvagyegyedül úszik be a képernyőre, ezeket lehetne helyettesíteni eggyel: #nenagyonugrálj.

Az ellátórendszereket központosították és katonai irányítás alá vonták. Budapesten fegyveres katonák őrzik a Margit-szigetet. Kiktől őrzik, mire a fegyver? Vajon jogos-e a hivatkozási alap? Valós-e a kockázat? Mi történik itt?

Sorolhatnánk a szörnyűségeket, míg a kétségbeesés legmélyéig zuhanunk. De ha nézőpontunkat felemeljük a fizikai események fölé két síkkal, a lélekvilág fölé, a szellemi világ történéseinek síkjára, valami mást látunk.

Mindaz, ami a fizikai síkon megjelenik, csak ellenhatás, reakció. Reakció valamire, ami meg akar születni.

Európa terhes, és erős gyermeket fog szülni.
Fama Fraternitatis, 1615

Minden szörnyűség, támadás és sanyargatás felszólítás valamire. Ezt a felszólítást kell megfejtsük, ez korunk feladata.

Rudolf Steiner száz évvel ezelőtt hozott valamit a világba. E centrális üzenetek közül a legfontosabbak egy világégés közepén kerültek nyilvánosságra. Most tételről tételre kerülnek felszínre ugyanezek a javaslatok, egy globális diktatúra születésének napjaiban. Egy történelmi ablak kinyílt. Mint a rózsakeresztes szerzetesek, akik egy befalazott fülkére találtak, rajta a felirattal: „Százhúsz év múlva megnyílok.” A titkok kamrája megnyílt és még egy rövid ideig nyitva marad, aztán bezárul.

Vegyük sorra a támadásokat, mire szólítanak fel minket? És tegyük mellé a megfejtést is.

A támadások eredője az individuumot veszi célba egyfelől, a társadalom életterületeit másfelől. Krisztust a bensőben és a Krisztus-impulzust a külsőben.

Szimptomatikus, ami ma a Goetheanumból árad. Az alábbi idézet csak egy abból a mételyből, mely ügyesen csomagolva érkezik onnan:

 „…Mindaddig, amíg továbbra is mérlegeljük a különböző lehetőségeket egymással szemben, és tudjuk, hogy félünk, továbbra is szabadok vagyunk. Amint azonban teljes bizonyossággal úgy véljük, hogy az igazság birtokában vagyunk egy olyan helyzetben, mint amilyen most kialakult, akkor nem vagyunk szabadok és máris a félelem-totalitarizmus állampolgárai vagyunk, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy bátran harcolunk a célkeresztbe vett totalitarizmus ellen.”

„Áttörni a félelem fertőzését” Jörg Ewertowski, Das Goetheanum, április 23.

Fordítsuk le magyarra: ne mondd ki az igazságot, mert ezzel elveszted szabadságodat. Őrizd meg a félelmedet. Ezzel a nyakatekert érveléssel Ewertowski tagadja, hogy az igazság szabaddá tesz. Megtagadja Krisztust. Ha a szavak jelentése az ellenkezőjére válik, akkor közeleg az Antikrisztus. Közeled Ahrimán, és a Vatikán után immár birtokba vette a Goetheanumot is. Ezt tényként kell kezeljük.

Lezajlott az Emberiséghúsvét. Zajlik az apokalipszis, vagyis a megnyilatkozás. Elválik az ocsú a búzától. Ítélet alatt állunk, nem majd, valamikor. Most.

„Egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. Ahogy szórta a vetőmagot, néhány az útra esett. Ezeket az emberek eltaposták, a madarak pedig felcsipegették. Némelyik mag köves talajra esett, de amint kicsírázott, el is száradt, mert nem kapott elég nedvességet. Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. Más magok viszont a jó földbe kerültek. Amikor megnőttek, bőséges termést hoztak: százszor annyit, mint amennyit a magvető elvetett.”

Lukács 8:4-8

„Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” 

Jelenések Könyve 3, 15-16

Ma e történet zajlik a szemünk előtt. Akik ismerik az antropozófia igazságait, de öncenzúrát gyakorolnak és csak polkorrekt módon nyilatkoznak, hová sorolódnak? Ki a mai Nikodémus, ki Arimáthiai József, ki Pilátus és ki Júdás?

Mire szólítanak fel a járvány jelenségei?

  • le kell számolnunk a materialista, monokauzális víruselmélettel és áttörni a szellem, az antropozófiai orvoslás területére. Le kell vonni a konzekvenciát: az integratív orvoslás kudarcot vallott.
  • el kell indítani a hármas tagozódás csíráit, a társulásos gazdaságot, Steiner nyomán, Alexander Caspar iniciatívájának megfelelően a mezőgazdaságban kezdve, a termelők és fogyasztók társulásával.
  • át kell törni a szellemvilág felé, a küszöb világos tudattal való átélésére. Ehhez a gondolkodás, az érzés és az akarat tréningjére van szükség, hogy felébredjen éteri érzékelésünk és meglássuk Krisztust az éteri szférában.

Mik történnek e területeken most?

Világszerte néhány bátor ember, orvosok, virológusok – köztük néhány antropozófus (dr. Thomas Cowan, dr. Daphné von Boch, Josef Graf, Terry Boardman, Richard Ramsbotham, Thomas Meyer és sokan mások) – mutat rá a hazugságokra és az indítékokra. Egyre nagyobb számú a felébredett, aki megálljt követel a digitális diktatúrának, az 5G-nek. Globális szellemi koalíció formálódik, az egységállam totális és globális diktatúrája ellenében, a szabad szellemi életért, a jogi élet és a szellemi élet elválasztásáért, a gyógyítás szabadságáért. Ebből a közös erőfeszítésből a Goetheanum kimaradt.

Mi történik, ha mindezt elmulasztjuk? A forgatókönyv kész, tesztüzem zajlik.

Közeleg az Emberiség Pünkösdje. Mire ébredünk? A Világkormányra, a One World Orderre, ahol katonák zárják le a játszótereket, a strandokat? Ahol pápai áldással osztják az államok az alapjövedelmet?

Vagy a Szent Szellem tüzére, az igazságra, mely szabaddá tesz és az önigazgató társadalomra?

A változás jelei sokasodnak.

Katolikus papok, a korábbi pápai nuncius, Carlo Maria Viganò érsek, Gerhard Ludwig Mueller, Joseph Zen és Janis Pujats bíborosok vezetésével csatlakoztak „Felhívás az egyházért és a világért” című felhíváshoz, amely arra figyelmeztet, hogy a COVID-19 járványt „ürügyként használják” a világ vezetői az emberek „ellenőrzése” érdekében, megfosztva őket alapvető jogaiktól, miközben „aggasztó előjátékát nyújtják egy minden ellenőrzés felett álló világkormány megvalósításának”. Az aláíróív május 10-e óta magyarul is elérhető.[4] Világos hang, mely átfogóan fellép a félelemkeltés ellen, annak megalapozatlanságát állítva, a szándékokat is néven nevezve, a globális ellenőrzés, az érdekcsoportok (a fogalmazás alapján egyértelműen nevesíthető Bill Gates) által sugallt gyógymódok kizárólagossága ellen (a diplomatikus megfogalmazás világosan értelmezhető a homeopátiás gyógyszerek melletti állásfoglalásként is), az oltásokat és nyomkövetők alkalmazását ellenzők védelmében, a cenzúra ellen, a papi szolgálat gyakorlása mellett, a távoktatás ellen.

„Harcolunk egy láthatatlan ellenség ellen, amely arra törekszik, hogy megossza a polgárokat, elkülönítse a gyermekeket a szüleiktől, az unokákat a nagyszüleiktől, a hívőket a lelkészektől, a tanulókat a tanároktól és a vevőket az eladókat. Ne engedjük, hogy a több évszázados keresztény civilizációt egy vírus ürügyével eltöröljék, és egy olyan gyűlöletes technológiai zsarnokságot hozzanak létre, amelyben névtelen és arctalan emberek döntenek a világ sorsáról, egy virtuális világba zárva bennünket. Ha ez is az a terv, amelyet e föld hatalmasságai nekünk szánnak, tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus a történelem Királya és Ura, és megígérte, hogy „az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” (Mt 16:18).”

A felhívás elgondolkodtató, mert tartalma kifogástalan. Címlapján Michael arkangyal található, a kezdeményező 12 katolikus főpap, érsekek, bíborosok. Igazságokat fogalmaznak meg. Azokat, melyek sokunkban fogalmazódtak meg. Azokat, melyeket a Goetheanum képtelen volt megfogalmazni. De maradjunk éberek. Nem tudjuk, kik a kezdeményezők. A Vatikán belső ellenzéke? Nem tudjuk. A felhívás „fölülről” jön. Kövessük nyomon sorsát, mit fog tenni vele a mainstream média? Elhallgatja, vagy zászlójára tűzi, mint felkínált menekülési útvonal az elmúlt hónapok hazudozásai után? Az aláíróíven opcionálisan megadható az intézmény, a szervezet is. Ha teljes képet akarunk látni, a felhívás mellé kell tenni annak az alulról formálódó globális közösségnek a lassan formálódó véleményét, mely a fenti felhívással adekvát, de nincs mögötte tekintély, intézmény, „csak” individuumok. Az orientálódásnak, mint mindig, egyetlen reális útja van.

Emelkedjünk a fizikai sík fölé. Mi zajlik a szellemi világban? Harc. Ennek tükörképe az, ami itt lenn, a fizikai síkon játszódik le. Az összes ellenerő felébredt, hogy megakadályozza az emberiség átlépését a szellemvilág küszöbén. Az átlépés feltétele, hogy a démonokat átalakítsuk. Felismerjük a bennünk lakó félelmet, mely alakot, formát ölt. Világos tudattal át kell világítsuk a gondolkodás, az érzés és az akarat erőit, melyeket ma nemtudatosan élünk át. Ezen átalakított erők lesznek eszközeink az átlépés utánra.

„Sommaruga svájci elnök fel akarta rázni a lakosságot a legújabb sürgősségi intézkedések után: „Most egy lökésnek kell végigfutnia az országon.” A szolidáris távolságtartás lökése. Életünk igazi lökése azonban a szellemi világ küszöbére tett lépés volna. Ez vezet az élet materialista illúzióiból való felébredéshez. E lökés nélkül a koronakrízissel csak látszólag tudunk megbirkózni.”[5]

Ertsey Attila

Május 11-én, hétfő reggel kaptuk a hírt: Kálmán István átlépte a szellemvilág küszöbét. Békésen, világos tudattal távozott. Amikor 8-án utoljára láttuk egymást, búcsúszavai így hangzottak: „Számíthattok rám odaátról is.”

Csak ezzel válaszolhattam: „Te is számíthatsz ránk ideátról.”

Hárman ülnek ott már, újra együtt a három barát: Makovecz, Kampis, Kálmán. Onnan néznek le ránk, biztató mosollyal.

—————

[1] részlet az „Online tanítás a koronavírus-járvány idején Steiner-módszerrel” c. írásról írt recenzióból (a teljes szöveg megtalálható a www.mwsz.hu oldalon, a Szabad Szavak aloldalon)

[2] halálos lövés, vagyis halálos oltás, utalva az intravénás heroin-túladagolásra, az „arany lövés”-re (golden shot)

[3] NaturalNews, május 7.

[4] https://veritasliberabitvos.info/felhivas/

[5] Thomas Meyer, Der Europäer, április/május

 


A tartalomból:

EK-2020-2-borito2 | Szerkesztői bevezető (Ertsey Attila)
5 | Mozaikok és perspektívák 2020. március – május
14 | Kampis Miklós (1953-2020)
14 | Ki a német népszellem? Karl Heyer válasza (Thomas Meyer)
16 | Ki a német népszellem? (Karl Heyer)
19 | A közép-európai (német) népszellem működésének korszakai. A német népszellem harmadik és negyedik inkarnációja (Korcsog Balázs)
24 | Már a vízcsapból is… 4. rész (Ertsey Attila)
31 | 30 éves a Kós Károly Egyesülés (Ertsey Attila)
36 | Nat és Net avagy a kompromisszumok természetrajzáról (G. Ekler Ágnes)
43 | Álmodtam egy érettségit (Győrffy Kristóf)
46 | Innováció, technológia, fejlődés (Keserű Zsolt)
49 | A mozi hatása az emberi érzékelésre Részlet a szerző Rudolf Steiner a moziról szóló könyvéből (Reto Andrea Savoldelli)
53 | Star Wars a Bartókon Gondolatok a filmzenékről (Ertsey Attila)
57  | A robotok már Szombathelyen vannak Gondolatok a szombathelyi Waldorf Gimnázium drámaelőadásához (Ádám László)
60 | A háború: béke (G. Ekler Ágnes)
62 | Gazdasági beszámoló. 2020. első negyedév (Zajti Ferenc)


Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest