Nyílt levél a pedagógusokhoz és a szülőkhöz

Átérezve a hazai oktatás súlyos helyzetét és egyetértve a tűzoltást szolgáló követelések fontosságával, alulírott civilek, szülők és pedagógusok szükségét érezzük a megszólalásnak, hogy az átmeneti intézkedéseken túl tekintve, a valódi megoldások felé vezető úton elindulhassunk. Mi, akik e levelet fogalmaztuk, rendelkezünk tapasztalatokkal az állami oktatás és a Waldorf-pedagógia területén, mint szülők és oktatók egyaránt.

Kálmán István – A szociális törvények és a Natura-Budapest Kft

2004-ben két magánvállalkozó megalapította a Natura-Budapest Kft. Kereskedelmi és szolgáltató céget azzal a feladattal egybekötve, hogy a Rudolf Steiner által kikutatott és 1898-1919 között nyilvánosságra hozott szociális törvények értelmében kísérletet folytasson egy ezen törvények alapján működő új vállalkozási forma és munkaközösség megteremtésére. Csak kísérletről lehetett szó, mert a jelenlegi társadalmi környezet és az ország törvényei mindenben keresztezik ezeket a törvényeket. Mindezek ellenére a kísérlet lehetőséget teremtett olyan tapasztalatok megszerzésére, amelyek mindenkor segíthetnek egy valós szociális fejlődés irányába haladni.

Kálmán István A FÖLDKÉRDÉSRŐL

Egészséges társadalmi változás nem jöhet létre kívülről, adományként, hanem csak az egész nép folyamatos küzdelmének eredményeként. A múlt tapasztalataiból belátható a fejlődés iránya: az állam fokozatos kivonulása a gazdaság és a kultúra egész területéről, a gazdaság és kultúra önrendelkezésének megteremtése. Ehhez “nem több piacra, hanem új eszmékre” van szükség.

Graf Ludwig von Polzer-Hoditz – Politikai Memorandum

„Az emberek mechanikus erők szolgáivá süllyednek, brutalitásuk fokozódik, míg lelki erőik gyengülnek.” A Huszadik századi dokumentumok I. és II. részében ismertettük Rudolf Steiner 1917 júliusában Ausztria-Magyarország királyához és miniszterelnökéhez eljuttatott Memorandumát az általa hozzáfűzött magyarázatokkal. Rudolf Steiner meg volt győződve arról, hogy a memorandumban felvázolt társadalmi politikai eszmék alapját képezhetik a központi hatalmak külpolitikájának, és … Olvass továbbGraf Ludwig von Polzer-Hoditz – Politikai Memorandum

Rudolf Steiner Magyarázat a Memorandumhoz

„Közép-Európa nem tehet mást, mint hogy kardot ragad, ha mások ezt a kardot a kezébe kényszerítik.” Olvashattuk Rudolf Steiner Memorandumát (lásd Huszadik századi dokumentumok I.), melyet Közép-Európa akkori vezetőihez címzett, és amely, ha eszméi megvalósításra találnak, egy gyökeresen más XX. századi világtörténelmet eredményezett volna. A szöveg gondolatai nem könnyen érthetőek, ezért bemutatjuk Steiner saját, későbbi … Olvass továbbRudolf Steiner Magyarázat a Memorandumhoz

Rudolf Steiner Memoranduma 1.

Rudolf Steiner ezt a tagozódást, mint a jelen és a jövő követelményét ismerte fel. Ezért találjuk ma is aktuálisnak a IV. Károlynak megküldött, magyar fordításban eddig meg nem jelent memorandum közlését. Reméljük, hogy gondolatai hozzásegítik az olvasót a jelenlegi világhelyzet spirituális tárgyiasságú megértéséhez.