„Európa közepe: misztérium-tér. Megkívánja az emberiségtől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. Annak a kultúrkorszaknak az útja, amelyben élünk, nyugatról jőve, kelet felé fordulva, ezen a téren vezet keresztül. A réginek itt metamorfozálódnia kell. Minden régi erő elvész ezen a kelet felé vezető úton; nem tudnak keresztülhaladni ezen a téren anélkül, hogy a szellemből meg ne újulnának. Ha mégis ezt akarnák tenni, pusztító erőkké válnának; katasztrófákat szülnének. Ebben a térségben csak emberismeretből, emberszeretetből és emberbátorságból születhet meg az, ami üdvöthozóan továbbhaladhat a Kelet felé.”

(L. von Polzer-Hoditz: Az Európai Közép misztériuma, IWA-Natura, 2006., 179. oldal)

Éves előfizetési lehetőség
2019 TELJES ÉV
LEGFRISSEBB SZÁM2019 2.. SZÁM
TAVASZ

Válasszon 2018-as kiadványainkbólEURÓPAI KÖZÉP
OLVASNI JÓ
Papír alapú2019. 2. szám
Papír alapú2019. 1. szám
Papír alapú2018. 3. szám
Papír alapú2018. 2. szám

MENU